Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Ab initio investigation of the nanotribological properties of MOS2/AU(111) interface

MOS2/AU(111) yüzeyinin başlanğıçtan itibaren nanotribolojik özelliklerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 611890 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Microscopic system is not obey classic friction concept due to atomic interaction and quantum effect in nano scale such as van der Waals forces etc Therefore, each system display different friction behavior so they should studied one by one Nanotribology which is sub-field of tribology studies friction at the two dimensional structure such as graphene, silicen and TMD's material using Density Functional Theory Moreover, atomic force microscopy (AFM) and friction force microscopy (FFM) are used reveal friction behavior and lubricant behavior of structures to help nanotribological stuides In this thesis, we studied the nanotribological properties of MoS2/Au(111) interface using Density Functional Theory (DFT) Electronic,atomic orbital and phonon structure of MoS2 is examined We identify and discuss friction force trends for each different applied vertical load To reveal the most optimum path to take for AFM tip on MoS2 structure, energy corrugation is calculated for MoS2/Au(111) interface ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Atomların etkileşimleri ve kuantum etkileri nedeniyle mikrokopik sistemler klasik sürtünme konseptine uygun hareket etmezler Bu nedenle, her sistem farklı sürtünme davranışı gösterir yani sistemler teker teker incelenmelidir Tribolojinin alt alanlarından olan nanotriboloji iki boyutlu sistemlerde yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) kullanarak sürtünme çalışır Ek olarak, Atom Kuvvet Mikroskobu(AKM) ve Sürtünme Kuvveti Mikroskobu(SKM) materyellerin sürtünme ve kayganlık davranışlarını ortaya çıkararak nanotribolojik çalışmalara yardımcı olur Bu tezde, MoS2/Au(111) arayüzünün nanotribolojik özellikleri yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) kullanılarak çalışdık MoS2 yapısının elektriksel, atomik orbital ve fonon yapısını inceledik Sürtünme kuvvetinin yönelimini her bir dik uygulamış yük ile tanımladık ve tartıştık Atom Kuvvet Mikroskobunun (AKM) uçunun katetmesi gereken en ideal yolu ortaya çıkarmak için potensiyel enerji yüzeyini hesapladık ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.