Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Ab initio studies of pentacene on Ag(111) surfaces

Ab initio yöntemlerle Ag(111) yüzeylerinde pentacene tutunması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255380 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this work pentacene adsorption on both flat and stepped Ag(111) surfaces were investigated by using Density Functional Theory within Projected Augmented Wave method On the flat Ag(111) surface favorable adsorption site for a single pentacene molecule was determined to be the bridge site with an angle of 60? between pentacene molecular long axis and [011] lattice direction ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada pentacene molekülünün düz ve basamaklı Ag(111) yüzeylerinde tutunmasının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi kulanılarak incelendi Düz Ag(111) yüzeyinde pentacene molekülü için tercih edilen tutunma bölgesi pentacene'in uzun molekküler ekseniyle [011] yapı yönü arasında 60 derecelik açı yapacak şekilde köprü pozisyonu olduğu tespit edildi Potansiyel enerji yüzeyinin özellikle yapı yönleri doğrultusunda düz olduğu gözlemlendi Yüzey üzerinde difüzyon ve dönme bariyerlerinin 40 meV tan daha küç ük olduğu gözlemlenerek iki boyutlu gaz fazının yüzey üzerinde mümkün olduğu görüldü ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.