Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

AB şeker rejimi reformunun Türk şeker sektörüne etkileri

The impacts of EU sugar policy reform on Turkish sugar sector

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 253902 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AB'de aşırı korumacı tarım politikaları nedeniyle süregelen şeker arzı fazlalığı AB'nin DTÖ taahhütlerine uyması sonucunda ihracat kısıtlamaları ve 2006 Şeker Reformu ile gelen yeniden yapılandırma sisteminin uygulanması yoluyla dengelenmeye çalışılmış ve büyük ölçüde başarı sağlanmıştır AB şeker reformu şeker üretiminde büyük ölçüde azalma ile sonuçlanırken, küresel ticaret dengesinde de değişimlere neden olmuştur Yeniden yapılandırma planı çerçevesinde kaydedilen kota vazgeçmeleri ve reform sonucunda AB, şeker net ihracatçısı konumundan net ithalatçı konuma gelmiştir AB şeker rejimine ilişkin reformlar arasında şeker üretiminin daha az rekabetçi şartlarda şeker üreten üye ülkelerden, daha fazla rekabetçi şartlara sahip ülkelere aktarılması yer almaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

EU has tried to balance the surplus supply of sugar which is the result of extreme protective sugar policies by implementing the restructre system of 2006 Sugar Policy Reform and by sticking to the components that has pledged to WTO The Sugar Policy Reform resulted in reduction in Sugar production of EU and also cause changes in world trade balance of Sugar EU becomes a net importer in consequence of quota withdrawals of restructure system of Sugar Policy Reform Sugar production transfer from less competitive countries to the more competitive countries is one of the most important point among the other elements regarding the EU Sugar Policy ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.