Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

AB ülkelerinde Euro'nun kullanılması ve Türkiye ekonomisine olası etkileri

Use of Euro in EU countries and its possible influence on Turkish economy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135197 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu tezimizi 4 bölüm halinde incelemeye çalıştık. Birinci bölümde EURO fikrinin ortaya çıkışı ve Avrupa Merkez Bankası başlığı altında Parasal Birliğin tarihsel gelişim, Avrupa Birliği tek pazarını tamamlayan aşamada EURO, Uluslararası düzeyde EURO, EURO'nun yürürlüğe girişi ve etkileri, ECU ile EURO 'nun ilişkilendirilmesi, Avrupa Birliği ve Maastriğht anlaşması ve Avrupa Merkez Bankası sistemi şeklinde incelemeye çalıştık. İkinci bölümde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde EURO'nun kullanımına geçiş ve para birliği üyesi olmayan ülke paralan arasındaki ilişkiler bağlamında ve Para Birliğinin A safhası, B safhası, C safhası şeklinde incelemeye çalıştık. Tezimizin üçüncü bölümünde EURO'nun ekonomik etkileri başlığıyla Ekonomik ve Parasal Birlik olarak EURO, Avrupa para birliği ve EURO'nun fmans ve sermaye piyasalarına etkisi, EURO'nun Avrupa'da ticari faaliyetlere etkisi, EURO'nun uluslararası etkileri ve Birlik üyesi ülkelerde EURO'nun sağlayacağı ekonomik avantaj ve dezavantajlar şeklinde incelemeye çalıştık. Tezimin son bölümünde EURO'nun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri başlığıyla, EURO'nun Türkiye Ödemeler dengesi açısından, dış ticaret, muhasebe, vergi ve hukuk sistemleri, dış borçlar ve bankacılık sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri biçiminde incelemeye çalıştık. ABSTRACT We tried to scrutinize our thesis in 4 chapters. In first chapter the issues like the historical development of Monetary Union, the role of EURO in completing the unified EU market, EURO in international terms, EURO'S coming in to force and its effects, the relationship between ECU and EURO, EU, Maastrich agreement and European Central Bank are analyzed under the topic of the birth of the idea of EURO and European Central Bank. In the next chapter in the context of EURO'S coming in to force in the member countries of EU and its relationship with the currencies of the countries that aren't the members of EU, the phases A, B, C of the Monetary Union's development are analyzed. In third chapter under the topic of EURO'S economic effects the following issues are taken up: EURO as economic and monetary union, European Monetary Union, EURO'S inflence on financial markets, as well as on commereial activities in Europe, EURO'S influence on international markets, advantages and disadvantages provided by EURO in the member countries of EU. In the last chapter under the topic of EURO'S influence on Turkish economy the possible effects of EURO on Turkish export, accounting, taxing and law systems together with foreign loans, banking system are analyzed from the point of balance of payments of Turkey.

Summary:

oz Bu tezimizi 4 bölüm halinde incelemeye çalıştık. Birinci bölümde EURO fikrinin ortaya çıkışı ve Avrupa Merkez Bankası başlığı altında Parasal Birliğin tarihsel gelişim, Avrupa Birliği tek pazarını tamamlayan aşamada EURO, Uluslararası düzeyde EURO, EURO'nun yürürlüğe girişi ve etkileri, ECU ile EURO 'nun ilişkilendirilmesi, Avrupa Birliği ve Maastriğht anlaşması ve Avrupa Merkez Bankası sistemi şeklinde incelemeye çalıştık. İkinci bölümde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde EURO'nun kullanımına geçiş ve para birliği üyesi olmayan ülke paralan arasındaki ilişkiler bağlamında ve Para Birliğinin A safhası, B safhası, C safhası şeklinde incelemeye çalıştık. Tezimizin üçüncü bölümünde EURO'nun ekonomik etkileri başlığıyla Ekonomik ve Parasal Birlik olarak EURO, Avrupa para birliği ve EURO'nun fmans ve sermaye piyasalarına etkisi, EURO'nun Avrupa'da ticari faaliyetlere etkisi, EURO'nun uluslararası etkileri ve Birlik üyesi ülkelerde EURO'nun sağlayacağı ekonomik avantaj ve dezavantajlar şeklinde incelemeye çalıştık. Tezimin son bölümünde EURO'nun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri başlığıyla, EURO'nun Türkiye Ödemeler dengesi açısından, dış ticaret, muhasebe, vergi ve hukuk sistemleri, dış borçlar ve bankacılık sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri biçiminde incelemeye çalıştık. ABSTRACT We tried to scrutinize our thesis in 4 chapters. In first chapter the issues like the historical development of Monetary Union, the role of EURO in completing the unified EU market, EURO in international terms, EURO'S coming in to force and its effects, the relationship between ECU and EURO, EU, Maastrich agreement and European Central Bank are analyzed under the topic of the birth of the idea of EURO and European Central Bank. In the next chapter in the context of EURO'S coming in to force in the member countries of EU and its relationship with the currencies of the countries that aren't the members of EU, the phases A, B, C of the Monetary Union's development are analyzed. In third chapter under the topic of EURO'S economic effects the following issues are taken up: EURO as economic and monetary union, European Monetary Union, EURO'S inflence on financial markets, as well as on commereial activities in Europe, EURO'S influence on international markets, advantages and disadvantages provided by EURO in the member countries of EU. In the last chapter under the topic of EURO'S influence on Turkish economy the possible effects of EURO on Turkish export, accounting, taxing and law systems together with foreign loans, banking system are analyzed from the point of balance of payments of Turkey.