Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

AB ülkelerinde Türkiye'ye ilişkin bilgi kaynağı olarak haberin İngiltere'de Financial Times örneğinde incelenmesi

Investigation of Financial Times in UK as a reference for Turkey related news in EU countries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186916 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik sürecinde Türkiye'ninekonomik, siyasal, sosyal-kültürel boyutlarıyla ngiltere basınında nasılyansıdığı ortaya konmuş olacak ve süreçteki problemlerin neler olduğubelirtilerek bu tür çalışmalara kaynaklık etmesi amaçlanacaktır Bu açıdanbakıldığında ? ngiltere medyasında, Türkiye'deki siyasal, ekonomik, sosyal-kültürel yaşam ve gelişmeler nasıl görünüyor, önyargı var mıdır yoksagerçeği mi yansıtmaktadır? sorusuna cevap aranacaktır Türkiye-AB ilişkileringiltere basınından örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır Çalışmada Türkiye ile ilgili ngiltere'de medyaya yansımış haberlerincelenerek ngiltere'nin, Türkiye'nin adaylığını destekleyip desteklemediği vengiliz yazılı basınının en önemli gazetelerinden biri olan Financial Timesgazetesinin Türkiye hakkındaki haber içeriklerinin pozitif mi, negatif mi, yoksanötr mü olduğu sınanmaya çalışılacaktır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this research, Turkey's relations with European Union anddiscussions of its economical, social, political and cultural changes duringmembership process as shown in British press are explained It is also aimedto use this research as an alternative source to find solutions for problems inmembership process From this point of view, an answer tried to be foundwhether there is any bias in British press to describe Turkey's effort to dochanges in its political, economical, social and cultural life Thus, examplesfrom papers will be used to support argument Throughout the study, articles about Turkey in British press areexamined, and UK's attitude towards Turkey's membership; whether theysupport or not are discussed The articles from Financial Times, the majorBritish paper, are taken into consideration to see if the news about Turkey isagainst, or neutral about the membership There is no literature available that shows Turkey and European Unionrelations based on single EU country Therefore, the articles that published inFinancial Times between 3 November 2002 and 17 December 2004, the datethat Turkey started to have meetings, are analyzed and it is claimed to be analternate source to further researches in this topic ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.