Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

AB üyesi gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de teknoloji politikaları: Uluslararası teknolojik yayılma kanallarının imalat sanayine etkisi

Technology policies in emerging countries within the EU and Turkey: The impact of international technology diffusion channels on the manufacturing industry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388994 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkelerin verimlilikleri arasındaki farkların açıklanmasında, sahip olunan teknolojik gelişmişlik seviyeleri büyük rol oynamaktadır Teknolojik gelişmenin sağlanması ise teknolojinin üretilmesi ve etkin teknoloji politikalarının tasarlanıp uygulanması ile mümkün olmaktadır Gelişmiş ülkeler genellikle bu konuda gerekli yetkinliğe sahipken, gelişmekte olan ülkelerin birçoğu bu yetkinliğe sahip değildir Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkeler açsından teknolojinin transfer edilmesi, yayılması ve uygun teknoloji politikalarının tasarlanıp uygulanması konuları oldukça önem arz etmektedir Ele alınan çalışmada, AB üyesi gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de uygulanan teknoloji politikaları incelenerek; belirlenen ülke grubu için uluslararası teknolojik yayılma kanallarının imalat sanayi toplam faktör verimliliği (TFV) artışı üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The levels of technological development in countries play a key role in explaining the differences between their productivity levels Technological development may be fostered by production of technology, and design and implementation of effective technology policies While developed countries generally possess these competences; most of the emerging countries often do not In this regard; technology transfer, diffusion of technology, design, and implementation of relevant technology policies are crucial for emerging countries This study examines the technology policies implemented in emerging countries within the EU and in Turkey, and empirically analyses the impact of international technology diffusion channels on total factor productivity (TFP) growth of the manufacturing industry in the selected countries ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.