Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

AB ve Türk Rekabet Hukukunda tekelden dağıtım sözleşmesi

Exclusive distribution agreement in EC and Turkish Competition Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122930 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Bu yükseklisans tezi bir dikey anlaşma türü olan tek elden dağıtım anlaşmasının hem sözleşmeler hukuku açısından hem de rekabet hukuku açısından değerlendirilmesidir. Konu tek elden dağıtım sözleşmesinin tanımı, unsurları, taraflarının yükümlülükleri ve sona ermesi olarak incelenirken, sözleşmenin rekabet hukuku açısından incelenmesi sırasında hem AB hem de Türk rekabet politikaları göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma süresince doktrindeki ilgili makaleler, monografiler ve kitaplar incelenmeye çalışılmış ayrıca, ilgili rekabet makamı kararlarına da değinilerek sözleşmenin uygulamadaki durumunun aydınlatılmasına çalışılmıştır. ABSTRACT In this master thesis, exclusive distribution agreement, which is a kind of vertical agreement, was evaluated not only in regard to the contract law but also in regard to the competition law. The subject was examined as the definition and elements of the exclusive distribution agreement, obligations of the parties and the consequence of the agreement, whereas during the examination of the agreement in regard to the competition law both the EU and the Turkish Competition Policies were considered. In the period of this research, related articles, monographs, and other related books in the doctrine were tried to be examined, moreover considering the decisions of the competition authorities, the practical situation of the exclusive distribution agreement was tried to clarified.

Summary:

ÖZ Bu yükseklisans tezi bir dikey anlaşma türü olan tek elden dağıtım anlaşmasının hem sözleşmeler hukuku açısından hem de rekabet hukuku açısından değerlendirilmesidir. Konu tek elden dağıtım sözleşmesinin tanımı, unsurları, taraflarının yükümlülükleri ve sona ermesi olarak incelenirken, sözleşmenin rekabet hukuku açısından incelenmesi sırasında hem AB hem de Türk rekabet politikaları göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma süresince doktrindeki ilgili makaleler, monografiler ve kitaplar incelenmeye çalışılmış ayrıca, ilgili rekabet makamı kararlarına da değinilerek sözleşmenin uygulamadaki durumunun aydınlatılmasına çalışılmıştır. ABSTRACT In this master thesis, exclusive distribution agreement, which is a kind of vertical agreement, was evaluated not only in regard to the contract law but also in regard to the competition law. The subject was examined as the definition and elements of the exclusive distribution agreement, obligations of the parties and the consequence of the agreement, whereas during the examination of the agreement in regard to the competition law both the EU and the Turkish Competition Policies were considered. In the period of this research, related articles, monographs, and other related books in the doctrine were tried to be examined, moreover considering the decisions of the competition authorities, the practical situation of the exclusive distribution agreement was tried to clarified.