Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı​

Abant alabalığında (Salmo trutta abanticus) bazı reprodüktif özelliklerin saptanması, spermanın kısa süreli saklanması ve dölverimi

Determination of some reproductive properties of Abant trout (Salmo trutta abanticus), short term storage of semen and fertility

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203118 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu arastırmayla endemik Abant alabalıgının bazı reprodüktif özelliklerinin saptanması, taze sperma ve kısa süreli saklanan sperma ile yapılan suni tohumlamalar sonucunda dölveriminin arastırılması ve elde edilecek sonuçlar çerçevesinde Abant alabalıgı yetistiriciliginde daha ekonomik ve verimli üretimin saglanması için temel olusturulması amaçlanmıstır. Arastırmada 30 erkek ve 30 disi, cinsel olgunluga erismis, 2?4 yasları arasında Abant alabalıgı kullanılmıstır. Erkek alabalıklardan abdominal masaj yöntemiyle sagılan spermada; renk, miktar, motilite, canlılık süresi, yogunluk ve pH belirlenmistir. Bununla birlikte sagılan erkeklerin canlı agırlıgı ve uzunlukları ölçülmüs ve spermatolojik özelliklerle korelasyonları degerlendirilmistir. Abant alabalıgının sperması süt beyaz- açık krem renginde, sperma miktarı 7,39 ± 0,25 ml; motilite oranı ortalama % 81,83 ± 1,66; canlılık süresi 72,06±1,68 s.; yogunluk 17,85 ± 0,35 x 109/ml ve pH degeri 7,46 ± 0,07 olarak belirlenmistir. Disi alabalıklarda sagım abdominal masaj yöntemiyle gerçeklestirilmistir. Yumurtalardaki renk ve çap'ın yanında disilerin verdigi yumurta miktarı adet ve 1 kg canlı agırlıga verdigi yumurta miktarı olarak belirlenmistir. Sagılan disilerin canlı agırlıgı ve uzunlukları ölçülmüs ve yumurta miktarı ile korelasyonları degerlendirilmistir. Yumurtaların rengi açık sarı koyu sarı arası, yumurta çapı 4,2 ? 5,2 mm arasında, sagımda yumurta miktarı ortalama 1395 ± 506 adet ve kilogram canlı agırlıga verdigi yumurta miktarı 1235 adet olarak bulunmustur. Spermanın kısa süreli saklanmasında iki deneme grubu olusturulmus ve biri 0,3 M Glikoz digeri Ringer solusyonu ile 1:2 oranında sulandırılarak + 4°C buzdolabında 24. ve 48. saat saklanmıstır. Taze sperma ile farklı sulandırıcılarla sulandırılan ve kısa süre saklanan spermanın motilite degerleri ve dölverimi sonuçları karsılastırılmıstır. Taze spermanın motilitesi ortalama % 81,46 ± 6,39; 0,3 M Glikoz ile sulandırılan ve 24 saat +4°C buzdolabı sıcaklıgında saklanan spermanın motilite degeri % 65 ± 3,87, Ringer solusyonu ile sulandırılanın ise % 44 ± 4,89 oldugu; 48. saatte 0,3 M Glikoz ile sulandırılanın % 53 ± 2,44, Ringer solusyonu ile sulandırılanda ise %34 ± 2,44 oldugu görülmüstür. Bu sonuçlara göre, 0,3 M Glikoz'un Ringer solusyonu'na oranla daha iyi koruma sagladıgı saptanmıstır. Dölveriminin arastırılmasında, taze spermadan elde edilen dölverimi % 84,48; 0,3 M Glikoz ile sulandırılan ve 24 ile 48 saat saklanan spermanın dölverimi sırasıyla % 80,44 ve % 61,92 oldugu, Ringer solusyonuyla sulandırılan ve 24 saat ile 48 saat saklanan spermanın dölverimi sırasıyla % 69,36 ve % 43,87 olarak saptanmıstır. Spermanın kısa süreli saklanmasında dölverimi yönünden 0,3 M Glikoz'un Ringer solusyonu'na göre daha iyi sonuçlar verdigi görülmüstür. Anahtar Sözcükler: Abant alabalıgı, (Salmo Trutta Abanticus), Reprodüktif özellikler, Spermanın kısa süreli saklanması, Dölverimi

Summary:

The objective of this study was to determine some reproductive properties of endemic Abant trout, to study fertilitization yield of insemination made by native and short term stored semen and to use these results in feasible mass production of this subspecies In this study, 30 male and 30 female 2-4-year-old Abant trout were used. Semen was collected by hand stripping method. Some spermatological properties such as color, semen volume, motility, duration of spermatozoa movement, concentration and pH were determined. Also correlations between spermatological properties and body weight and length were evaluated. The color of semen was light cream-white; semen volume, motility, duration of spermatozoa movement, concentration and pH have been determined as 7,39 ± 0,25 ml; 81,83 ± 1,66 %; 72,06 ± 1,68 s; 17,85 ± 0,35 x 109/ml and 7,46 ± 0,07 respectively. Eggs were obtained by abdominal hand stripping method. In addition to color, diameters of eggs and amount of eggs per ml per individual and number of eggs per 1 kg body weight were also evaluated in this study. The color of eggs varied from light yellow to dark yellow, egg?s diameters, amount of eggs in striping per individual and per 1 kg body weight have been determined as 4,2 ? 5,2 mm, 1395 ± 506 eggs and 1235 eggs, respectively. For short term storage, semen was separated into two groups. The medium of the semen in one of the groups was diluted with 0,3 M Glucose and the semen medium in the other with Ringer solution at 1/2 ratio and both of them were stored at + 4°C temperature for 48 hours. Native semen motility and fertilization yield were compared with the same properties of short term for 24 hour and 48 hour stored semen. Native semen motility was 81,46 ± 6,39 %. After 24 hour storage, the motility of semen which was diluted with 0,3 M Glucose decreased to 65 ± 3,87 % whereas it decreased to 44 ± 4,89 % which was diluted with Ringer. After 48 hour storage motility decreased to 53 ± 2,44 % in Glucose and to 34 ± 2,44 % in Ringer solution. These results indicate that 0,3 M Glucose is a better preservative than Ringer solution for cooled semen in regard to motility. Fertility of native semen which was 84,48 %, decreased to 80,44 % after storing for 24 hour in 0,3 M Glucose and to 69,36 % again after 24 hour storage of the one which was diluted with Ringer solution. After 48 hour storage, fertility for the one diluted with 0,3 M Glucose decreased to 61,92 % and to 43,87 % for the one diluted with Ringer solution. It was concluded that in short time preservation of semen the one diluted with 0,3 M Glucose is better than the one diluted with Ringer for fertilizing ability of cooled semen. Key Words: Abant trout, (Salmo Trutta Abanticus), Reproductive properties, Fertility, Short term preservation of semen