Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

ABD kamuoyunda Kore Harbi (1950-1953)

American public opinion on the Korean war (1950-1953)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 226769 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Uzun yıllar boyunca Kore harbi, Amerikalı tarihçiler ve kamuoyu tarafından çok fazla ilgi görmeyerek ?unutulan savaş? olarak adlandırılmıştır Kore'nin bölünmesi, aslında Yalta konferansında Başkan Roosevelt'in Sovyetlere pasifikte savaşa girmesi için verdiği bir bedeldi Sovyetlerin Doğu Avrupa'da yayılmacı politikaları ABD liderlerini harekete geçirdi Başkan Truman, Sovyet yayılmacılığını engellenmenin yolunu ararken, Japonya'ya atom bombasını bırakmak kolay bir cevap gibi görünüyordu ABD-Sovyet ilişkilerinin gerginleştiği, Doğu ?Batı bloğunun netleştiği bir dönemde Kuzey Kore, Çin ve Sovyetler Birliğinin desteğiyle 25 Haziran 1950 tarihinde taarruzlarına başladı Krize yol açan bu durum, nükleer silahların tehlikesine rağmen Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin amaçları doğrultusunda her hangi bir yere saldırmakta tereddüt etmeyeceklerini ABD'nin daha iyi anlamasını sağladı Bu yaşanan gelişmeler karşısında tedbir almanın komünizme karşı Batının test edilişi olarak gören ABD ve müttefikleri savaşa müdahil oldu BM, Kuzey Kore'nin saldırılarından Sovyetler Birliğini sorumlu tuttu Güney Kore'nin savunulması için askeri müdahalede bulunan BM ordusu; ilk aşamayı tamamladıktan sonra Kore'nin tek bir çatı altında birleştirilmesi maksadıyla, 38 paraleli geçtikten sonra Yalu nehrine varıldığında Çin'in savaşa müdahil olarak başlattığı ?Kasım Taarruzları? ile karsılaştı Taraflar savaşta, kesin bir sonuca ulaşmadan ateşkes anlaşması ve askerden arındırılmış bölge ile savaş başladığı yerde sonuçlandı Sonuç olarak, savaş ABD'nin savunma stratejilerini gözden geçirmesine ve ABD halkının Sovyet algılamasında derinden değişimler meydana getirmesine neden oldu Türkiye, savaşa BM komutasına bir Tugay kuvveti göndererek katıldı Kore Harbi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yurt dışında katıldığı ilk savaştı Ayrıca Kore savaşı Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunmasının yanında, NATO'ya girebilmesi için sağlam bir zemin oluşturmasını sağladı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

For many years, the Korean War attracted little attention from either American historians or the general public and named The Unknown War Korea's partition at the 38th parallel allegedly was part of the price President Franklin D Roosevelt paid at Yalta for Soviet entry in the Pacific War Soviet expansion into Eastern Europe had begun to alarm U S leaders Truman began to search for some way to bloc any opportunity for a Soviet expansion Dropping atomic bomb in Japan seemed to provide him with an easy answer Korea soon found itself as a captive of the Cold War As Soviet-American relations in Europe deteriorated, East and West Blocks were becoming clear, North Korean troops attacked to the South Korea in 25 June 1950, with the support of the Soviet Union and China This led to a crisis in the conjuncture appeared following the Second World War This crisis made the USA saw that the Soviet Union would not hesitate to start a battle for its purposes in anywhere in spite of all the dangers of nuclear weapons U S and allies intervened because this war contemplated tests of U N against communism B M holds Russia responsible for the North Korean invasion and takes direct military action in defense of South Korea After accomplishment of first step, UN army seeks to reunify all Korea by force and passed 38th parallel When U N army had came to the Yalu River; Chinese intervened with November counter offensive The conflict ended July 1953 only with an armistice and creating demilitarized zone There was no real winner side of war, finished at its starting point Thus, the USA began to review its strategy of defense and American people?s comprehension of Soviets deeply changed Turkey joined the battle by sending a brigade at United Nations? service This was the first war that Turkey engaged in since the foundation of Turkey Turkish Army contributed to world peace; it formed a suitable ground in order to be a member of NATO Turkey solidly aligned west for hope of effective resistance soviet pressures ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.