Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Bilim Dalı

ABD'de yürürlükte olan genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin detaylı incelenmesi ve Türkiye'de bulunan ABD sermayeli şirketlerdeki muhasebe uygulamaları ile ilgili bir araştırma

A detailed analysis and review of US GAAP with a study conducted concerning US based companies? accounting applications in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280837 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan US GAAP mevzuatını çok detaylı bir şekilde inceleme, örneklerle açıklama ve gerektiğinde UFRS ve/veya VUK ile karşılaştırmalı olarak anlatma amacındadır. Ayrıca Türkiye'de yerleşik ABD sermayeli şirketler kapsamında Muhasebe Uygulamaları ve Mali İşler Departmanlarına yönelik bir anket düzenlenmiştir.1929 yılında New York Menkul Kıymetler Borsasında yaşanan çöküş, bilginin güvenilirliğini muhasebenin yeniden şekillendirilmesi sürecinde öne çıkarmıştır. 2001 yılında yaşanan Enron olayı, dünya ekonomisinin ve borsalarının globalleşmesi bilginin güvenilir olmasının yanı sıra bilgi standardizasyonunun önemini arttırmıştır.US GAAP mevzuatı altında kayıt tutmanın amacı şirket varlık ve yükümlülükleri hakkında tam doğru bilgiyi sağlamaktır. Finansal tablolarda yer alan rakamların yeteri kadar şeffaf olmadığının düşünüldüğü noktalarda bilginin dipnotlarla desteklenir olması bu konuya verilen önemin derecesini göstermektedir. Doğru, şeffaf ve kolay iletilebilir bilgi çağdaş muhasebe kavramının temelini oluşturmaktadır.Teknolojik gelişmelerin dünya üzerindeki artan yayılma hızı ve ekonomik faaliyetlere getirdiği çeşitlilik kayıt tutma tekniklerinin standartlaşmasını zorunlu kılmakta ve tek düzen muhasebe gerekliliğini artan oranda öne çıkartmaktadır. Günümüzde değişik ülkelerde faaliyet gösteren dolayısıyla birden fazla ülkede kayıt tutan firmaların sayısı az değildir ve bu sayı giderek artma eğilimindedir. Tek düzen muhasebe kavramı sermayenin serbest dolaşımının alt yapısını oluşturan unsurların en önemlilerinden biridir. Ortak muhasebe standartları ulus ötesi şirketlerin, borsaların, yatırımcıların performanslarını ve şirket birleşmelerini olumlu yönde etkilemektedir.ABD'deki kanun koyucular 2015 ve sonrasında US GAAP/UFRS birlikteliği konusunda IASB ile uzun süreli bir proje başlatmıştır. Bu Proje tam anlamıyla hayata geçtiği gün Muhasebe'nin Berlin Duvarı yıkılmış olacaktır.

Summary:

This thesis aims to explain the US GAAP in detail, provide extensive examples and practical applications with comparison to IFRS and Turkish Tax Laws where applicable.In addition, a research has been conducted for US based companies located in Turkey for their accounting applications and their accounting departments.The 1929 Great Depression and its impacts on the NYSE forced the accounting profession to evolve and restructure itself. 2001 Enron crash and the globalization of the world economy has reinforced the importance of the reliability of information and its standardization.The US GAAP's objective is to provide the reasonably correct information about companies' assets and obligations. Footnotes are an integral part of the financial statements. Correct, transparent and easily conveyable information form the basis of a contemporary accounting infrastructure.The uniformity of financial reporting has gained a lot of ground in the recent years. The global world where capital has no nationality demands uniform accounting principles.The lawmakers in the USA has made a lot of progress in the unification of US GAAP and IFRS. The writer of this thesis believes that this unification will be the Berlin Wall falling for the accounting world.