Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

Ab'de uygulanan bilim ve teknoloji politikaları ve Türkiye karşılaştırması

The science and technology politicts that is applied in Europe and its comprasion with Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217257 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde rekabetteki başarının ve zenginliğin tek kaynağı bilgidir. Dünyanın öndegelen ülkeleri arasında bulunabilmek için bilgi üretimi sağlamak inovasyon faaliyetlerindebulunmak şarttır. Bunu başarabilmek adına da sağlam bir altyapı kurulmalıdır. Bu altyapınınen önemli ayağı iyi yetişmiş insan gücüdür. Bu alanda başarı sağlayarak dünyanın önemlitoplumlar arasına girmeyi başaran toplumlara bilgi toplumu denir.Ülkemizde bugünkü ekonomik yetersizliğe son vermenin tek çaresi Türkiye'de bilgitoplumunu yaratmaktır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde bilim, teknoloji, inovasyonve Ar-Ge kavramlarının üzerinde durulmuş, bu alanda nasıl başarı sağlanacağı açıklanmıştır.İkinci bölümde dünyanın en büyük ekonomilerinden olan AB'nin üyelerinin ve birliğin genelbilim ve teknoloji programları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise Türkiye'nin içindebulunduğu bilimsel ve teknolojik durum analiz edilmiş ve AB ile dünyanın diğer önde gelenülkeleriyle Türkiye arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

Summary:

Today the only source of success in competition and the wealth is information.Producing information and making innovation are must to be among the leader countries ofthe world. A strong infrastructure should be built in order to achieve this, the most importantpart of this infrastructure is well-educated human resources. The socities which had successin this are is called as ? Information Society?The only remedy to finish the economical inadequacy in our country is to create ainformation society in Turkey. In this framework concepts of science, technology, innovation,R&D were stated and explained how to be successful in these areas in the first chapter. In thesecond chapter the general science and technological politics of EU that is one of the biggesteconomy in the world were emphasized. In the third chapter, the scientific and technologicalsituation of Turkey was analised and Turkey was compared with EU and the other leadingcountries of the world.