Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

2008

Abdi İbrahim İlaç Maslak Plaza enerji otomasyonu uygulaması

Abdi İbrahim Pharmaceutical Maslak Plaza energy automation application

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 251037

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, halen başarıyla çalışmakta olan Abdi İbrahim İlaç Maslak Plaza PLC ve SCADA tabanlı enerji otomasyonu irdelenmiştir. Otomasyon sisteminin kuruluş amaçları ve fonksiyonları, saha ekipmanları ve otomasyon sisteminde bulunma gereklilikleri, otomasyon panoları bileşenleri, PLC senaryoları ile SCADA PC yazılımı detaylı açıklanmıştır. Ayrıca, sistem elektrifikasyon yapısı genel olarak incelenmiştir.OG ve AG deki tüm kesici ve şalterlerin pozisyonları, DUPS, generatör, trafo gibi elektrik makinalarının önemli alarm ve durumları ile koruma röleleri ve enerji analizörlerinden alınan enerji parametreleri merkezi bilgisayarda anlık izlenir ve kayıt altına alınır. Sistemdeki arızalar meydana geldikleri anda bilgisayarda görünerek operatörü uyarır ve kısa zamanda müdahale imkanı sağlar. Sistemin diğer bir avantajı; önceden belirlenmiş, PLC içinde işleyen senaryoların sistemi, operatör müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yönetmesidir. Kurulu senkronizasyon çözümü ile plaza enerji kesintilerinden etkilenmez.

Summary:

In this study, currently available Abdi Ibrahim Pharmaceutical Maslak Plaza energy automation system based on PLC and SCADA platforms is examined. The goals and functions of the automation system, plant equipments with their neccesities for the system, the equipments of the automation panels, running PLC scripts and the SCADA PC software are explained in detail. Besides these, the structure of the system electrification is analysed in general.State of all circuit breakers in MV and LV network, the considerable states and alarms of electrical machines like DUPS, transformer, generator and the energy parameters which are read from energy analyzers and protection relays are monitored online by PC and also saved on harddisk. Faults in system warns the operators, appearing on the monitor online and immediate maintenance becomes possible. The other advantage of the automation system is that, previously defined and running scripts in PLC manages the system automatically and without any neccesity of operators. With the situated synchronization solution, the plaza is not effected by energy breakdowns.