Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

ABD'nin demokrasi özendirme politikası: Kazakistan örneği

Democracy promotion policy of the USA: the case of Kazakhstan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250171 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada ABD'nin modern demokrasi özendirme (DÖ) politikasının gelişimi, teorik ve pratik kökenleri, amaçları, sebepleri ve Kazakistan örneğinde uygulanması analiz edildi Bu amaçla birinci bölümde liberal demokratik devletlerin birbirleriyle savaşmadığını ve en iyi güvenliğin demokrasinin yaygınlaşmasıyla sağlanacağını iddia eden demokratik barış teorisi incelendi Tezin ikinci bölümünde, DÖ politikasının temellerinin Reagan döneminde nasıl atıldığı anlatıldı Bu dönemde DÖ politikasının meşrulaştırılması amacıyla demokratikleştirici sivil toplum kuruluşları ağı ABD yönetimi tarafından geliştirildi ve ABD nüfuzunun yaygınlaştırılması amacıyla kullanılmaya başlandı Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının hemen ardından bu politika eski Doğu Bloku'nda aktif olarak uygulandı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study analyzes the evolution of the US modern democracy promotion policy (DPP), its theoretical and practical origins, its aims, causes and its implementation in Kazakhstan For this purpose democratic peace theory has been examined in the first chapter This theory puts forward that liberal democratic states don?t fight each other and that the best security can be achieved by spreading the liberal democracy In the second part of the thesis, the way how the basis of the DPP was established during the Reagan period was explained During this period, the US government in order to legitimate the DPP established a network of democratizing NGOs and started to use it to extend the US influence This policy was actively implemented in the former Eastern Block immediately after the collapse of the Soviet Union ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.