Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

ABD'nin Güney Kafkasya politikası (1991-2001)

The U.S. policy on South Caucasus (1991-2001)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141108 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET "ABD'nin Güney Kafkasya Politikası (1991-2001) " başlığı taşıyan tez Giriş, Dört Bölüm ve Sonuçtan oluşmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY The thesis named "The U S Policy on South Caucasus (1991-2001)" is composed of Introduction, Four Chapters, and Conclusion The first chapter is named "The Geo-strategic and Economic Competition of Powers in South Caucasus" There are generally talked about three South Caucasian republics that gained independence after the break-up of the USSR, problems appeared after the independence at the South Caucasus states, and competition of the super powers on this region There are, in general, searched political, economic, and trade relationships of Azerbaijan with the neighboring states being in the head the U S after having gained its independence in 1991 at the second chapter which is titled "The Azerbaijani- American Relations (1991-2001)" The third chapter is named "The Georgian-U S Relations (1991-2001)" This chapter is discussed about the political and economic relationships of Georgia with the United States and its neighbors during the ruling of Z Gamsahurdia and E ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.