Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Abductive planning approach for automated web service composition using only user specified inputs and outputs

Sadece kullanıcı tarafından belirtilen girdiler ve çıktılar kullanılarak anlamsal örün servislerinin otomatik birleşimine çıkarımsal planlama yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238705 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In recent years, web services have become an emerging technology for communication and integration between applications in many areas such as business to business (B2B) or business to commerce (B2C). In this growing technology, it is hard to compose web services manually because of the increasing number and compexity of web services. Therefore, automation of this composition process has gained a considerable amount of popularity. Automated web service composition can be achieved either by generating the composition plan dynamically using given inputs and outputs, or by locating the correct services if an abstract process modelis given. This thesis investigates the former method which is dynamicly generating the composition by using the abductive planning capabilities of the Event Calculus. Event calculus axioms in Prolog language, are generated using the available OWL-S web service descriptions in the service repository, values given to selected inputs from ontologies used by those semantic web services and desired output types selected again from the ontologies. Abductive Theorem Prover which is the AI planner used in this thesis, generates composition plans and execution results according to the generated event calculus axioms. In this thesis, it is shown that abductive event calculus can be used for generating web services composition plans automatically, and returning the results of the generated plans by executing the necessary web services.

Summary:

Son yıllarda, örün ağı servisleri İşletmeden İşletmeye ve İşletmeden Tüketiciye gibi birçok alandaki uygulamalar arasında iletişim ve bütünleşme için ortaya çıkan bir teknoloji oldu. Bu büyüyen teknolojide, artan örün ağı servisi sayısı ve karmaşıklığı yüzünden örün ağı servislerinin elle birleşimi oldukça zordur. Dolayısıyla, bu birleşim işleminin otomatikleştirilmesi kayda değer bir popülerlik kazandı. Otomatik örün ağı servis birleşimi, ya birleşim planının verilen girdi ve çıktılar kullanılarak dinamik bir şekilde yaratılmasıyla, ya da özet süreç modeli verildiyse doğru servisleri bularak başarılabilir. Bu tez, olay cebirinin çıkarımsal yetenekleri kullanılarak birleşim planının dinamik oluşturulması olan ilk metodu araştırmaktadır. Prolog dilindeki olay cebiri aksiyomları, servis havuzundaki mevcut OWL-S örün ağı servis tanımları, bu havuzdaki servisler tarafından kullanılan ontolojiler arasından seçilen girdilere verilen değerler ve yine bu ontolojiler arasından seçilmiş istenen çıktı tipleri kullanılarak oluşturulur. Bu tezde kullanılan yapay zeka planlayıcısı olan Çıkarımsal Teorem İspatlayıcı birleşim planlarını ve uygulama sonuçlarını sağlanan bu olay cebiri aksiyomlarına göre oluşturur. Bu tezde, örün ağı servislerinin birleşim planlarının otomatik oluşturulmasında ve oluşturulan planların gerekli örün ağı servisleri icra edilerek sonuçlarının döndürülmesinde çıkarımsal olay cebirinin kullanılabileceği gösterilmiştir.