Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Abdülaziz b. Abdülkâdir Merâgî ve ?Nek?vetü'l-Edvâr? isimli eserinin XV. yüzyıl mûsikî nazariyatındaki yeri

The place of Abdülaziz B. Abdülkâdir Merâgî and the work named ?Nek?vetü?l-Edvâr? in XVth century Music Theory

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 273848 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türk-İslâm coğrafyasında sistemli ve disiplinli olarak mûsikî nazariyatı üzerine ilk çalışmalar IX Yüzyılda Kindî (ö 874) ile başlamıştır Daha sonra Fârâbî (ö 950), İbn Sînâ (ö 1037), Safiyyüddîn Urmevî (ö 1294), Abdülkâdir Merâgî (ö 1435) ve Abdülaziz B Abdülkâdir Merâgî (ö ?) XV Yüzyıla kadar Kindî'nin başlattığı çalışmaları devam ettirerek, mûsikî nazariyatı üzerine çok kıymetli eserler yazmış, yüksek seviyedeki mûsikî âlim ve sanatkârlarıdır Abdülaziz B ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

First studies on ?Music Theory? had started systematicly and dicipliny in the IXth century by Kîndî (d 874) afterwords, Fârâbî (D 950), İbn Sînâ (d 1037), Safiyyüddîn Urmevî (d 1294), Abdülkâdir Merâgî (d 1435) and Abdülaziz B ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.