Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Abdulgaffar Kırımi'nin Umdetu'l-Ahbar'ına (Umdetü't Tevarih) göre Kırım tarihi

Crimean history acording to Umdetü'l-Ahbar of Abdulgaffar Kırımi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127850 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Summary:

The Crimean Khanate was one of the khanates founded after the collapse of the Altmorda Khanate, nonetheless, entered into hegemony of the Ottoman Empire in a short time and then Crimea became an important and big province of the Empire owing to its geographical location. This handwritten book,