Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2005

Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde İstanbul (Bogaziçi)'da gündelik hayat

Our study of Abdülhak Şinasi Hisar in his work of the dily life in İstanbul ( Bosphorus )

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 215615

Tezi Bul
Özet:

Abdülhak Sinasi Hisar'ın Eserlerinde stanbul ( Bogaziçi )'da Gündelik Hayatbaslıklı çalısmamız dört bölümden olusmaktadır. stanbul'dan Bogaziçi'ne baslıklıilk bölümde Bogaziçi'nin tarihteki ve Türk edebiyatındaki yerini ve önemini tespitetmeye çalıstık. Abdülhak Sinasi Hisar'a dek Türk edebiyatında Bogaziçi'nin nesekilde yer aldıgını örneklerle göstererek Abdülhak Sinasi Hisar'ın eserlerininfarklılıgına dikkati çektik. Bogaziçi'nde Hayat baslıklı ikinci bölümde Bogaziçiyalılarında yasayanların gündelik hayatını Abdülhak Sinasi Hisar'ın eserleridogrultusunda farklı kaynaklardan elde ettigimiz bilgileri de ekleyerek anlattıkAksam Saatleri baslıklı üçüncü bölümde Bogaziçi'nde yasayanların aksamsaatlerindeki faaliyetlerine, mehtap âlemlerine ve aksam gezintilerine yer verdik.Bogaz'da Yasayanlar baslıklı son bölümde ise Bogaz'da kimlerin yasadıgı,Bogaziçi'nin ne zaman sayfiye görünümü kazandıgı üzerinde durduk. Bogaziçi'nintarihin hangi dönemlerinde daha az ragbet gördügünü ve ?Bogaziçi Medeniyeti?ninneden yok oldugunu tespit etmeye çalıstık.

Summary:

Our study of Abdülhak Sinasi Hisar in his work of the dily life in stanbul( Bosphorus ) consist of four parts. In the fırst part that is called from stanbul to doBosphorus ( stanbul?dan Bogaziçi?ne ), we tried to prove the uniqueness of Hisar bygiving examples as to how The Bosphorus had been mentined until his works. In thesecond part that is called Life In Bosphorus we talked about the lives of peoplewholived in the mansions of the Bosphorus through the works of A: S:Hisar, as wellas through different sources. In the thırd part that ıs called the Bosphorus Nıghts. Wementıoned what the Bosphorus inhabitants were doing in these hours as well as theirmoonlight revelries and nıght excursions. In this part, we also talked about the typesof sandals that were used in these nigt boat trips. We talked about who lıved in theBosphorus and when it became a summer resort in the lastpart that is called those.Who lıved ın the Bosphorus. We trıed to understand when the Bosphorus gaınedinportance throughout history, when ıt was shown less ınterst and why the BosphorusCivilisation extinguished.