Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı

Abdülmâlik Hilmi Divanı ve dil özellikleri

Abdülmâlik Hilmi Diwan and language features

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391463 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Abdülmâlik Hilmi Rahofça etrafında Kopiloglava köyünde 1865 yılında doğmuştur. Küçük yaşta iken ailesiyle birlikte Rahofça kasabasına yerleşir. İlk tahsilini Rahofça'da tamamladıktan sonra Prizren'e gidip Mehmed Paşa Medresesi'ne yazılmıştır. Abdülmâlik Hilmi Prizren'de Mehmed Paşa Medresesi'nde öğrenimini tamamlayıp Rahofça'ya döner. Kendi maddi katkısıyla Rahofça'da bir medrese yaptırır. Bu medresede hoca olarak çalışmıştır. Âlim olan bu şâir Türkçeden başka Arnavutça, Arapça, Farsça, Boşnakça gibi birçok dili bilmektedir. Abdülmâlik Hilmi 1928 yılında Rahofça'da vefat eder ve bu tekkenin içine defnedilir. Divan-ı Türkî'yi, M. 1891-92 yılında kaleme almıştır. Çalışmamızda bu divanı esas aldık. Eser 76 varaktan oluşmaktadır. Divanda Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiirleri bulunmaktadır.

Summary:

Abdulmalik Hilmi was born in 1865 in Kopiloglava, which is village around Rahovec. After he had completed his primary school in Rahovec he went to Prizren and enrolled Mehmet Pasha Madrasah. He moved to Rahovec town with his family when he was young ages. Abdülmalik Hilmi came back to Rahovec after he graduated from Mehmed Paşa Madrasah at Prizren. He built a madrasah as a teacher. He was scholary person; poet and he could speak Albanian, Arabic, Persian, Bosnian besides Turkish. Abdülmalik Hilmi died in 1928 in Rahovec and he was buried in this dervish lodge. He wrote Divan-ı Türki in 1891-92. In this work, we studied on Divan-i Türki, which has 76 folios. He has poems in Divan-i Türki with three different languages: Arabic, Farsi and Turkish.