Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Abdulmecîd B. Cellûn'un hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve 'Vâdi'd-Dimâ' adlı eserinin tahlili

Abdulmajid Benjelloun life, literature personnel, works and the analysis of the story collection of 'Vâdi'd-Dimâ'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 495890 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Modern Fas edebiyatı XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. O dönemde Fas'ta "himaye" adı altında manda yönetiminin bulunması nedeniyle diğer birçok alan gibi edebiyat sahasında da bir gecikme söz konusu olmuştur. Bu çalışmada, bağımsızlık sonrası edebi olgunluğa ulaşabilen Fas edebiyatının ilk ve öncü temsilcilerinden Abdulmecîd b. Cellûn'un Vâdi'd-Dimâ adlı öykü koleksiyonunun incelenmesinin yanı sıra hayatı, eserleri ve çok yönlü edebi kişiliği ele alındı. Ayrıca Kuzey Afrika edebiyatında önemli bir yeri olan Fas edebiyatı hakkında da genel bir bilgi verildi. Anahtar Kelimeler: Modern Fas Edebiyatı, Abdulmecîd b. Cellûn, Fas Kısa Öyküsü.

Summary:

Modern Moroccan literature has begun to emerge from the second half of the 19th century. Due to the presence of the mandate in Morocco under the title of "patronage" at that time, there was a delay in the literature as well as many other fields. In this study, Abdulmajid Benjelloun's one of the first and pioneer representative of Moroccan literature, which can reach the post-independence literary periodicity, examined the collection of story Vâdi'd-Dimâ, as well as his life, works and versatile literary personality. In addition, a general knowledge about Moroccan literature which has an important place in North African literature was given. Key Words: Modern Moroccan Literature, Abdulmajid Ben Jelloun, Moroccan Short Story.