Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı

Abdülmelik b. Habib es-Sülemi'nin hayatı ve hadisçiliği

Biography of Abdülmelik b. Habib and his contribution to prophet?s tradition (hadith)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228746 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Endülüslü âlimlerden olan Abdülmelik b Habib'in hayatını ve Hadis ilmindeki yerini incelemektir Endülüs'te İslam tarihi ve kültürü açısından önemli bir birikim bulunmaktadır Ancak bu konuda İslam dünyasında ve Türkiye'de gerektiği kadar çalışma yapılamamış, bu coğrafyadaki ilim ve kültür zenginliği gerektiği kadar tanıtılamamıştır Bu çalışmanın konusunun Abdülmelik b Habib olarak seçilmesi; Endülüs'te yetişen âlimlerden birisi olması ve kendi alanında önemli bir konuma sahip olmasından dolayıdır Çalışmaya öncelikle İbn Habib'in yaşadığı dönemin sosyal, siyasi ve ilmi bakımdan genel durumunun değerlendirilmesiyle başlanmıştır Daha sonra İbn Habib'in doğumundan itibaren hayatı, yetiştiği ilmî, siyasi ve sosyal çevre, hocaları, öğrencileri, fıkhî görüşleri ve eserleri tanıtılmıştır Kendisiyle ilgili rivayet edilen olaylardan kişiliği hakkında bazı çıkarımlar yapılmıştır Abdülmelik b Habib'in çok yönlü bir ilmi kişiliğe sahip olması ve birçok alanda eserler vermesi zamanındaki ulemanın dikkatini çekmiş ve övgülerini kazanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The purpose of this study is that to investigate biography of Abdülmelik b Habib who was a famous scholar in Andalusia and also his contribution to the study of prophet?s tradition There are many crucial sources available in Andalusia for History and Culture of Islam However, there has not been sufficient study carried out in this field neither in Turkey nor in other Islamic countries, therefore, richness of science and culture of Andalusia has not been promoted adequately The main reasons of picking Abdülmelik b Habib as a focus area in this study are that he was one of the scholars who were educated in Andalusia and also he had a crucial role in his field of study This paper firstly investigates the science and political situation in general during the period of ibn Habib?s life, then it is followed by an investigation which consists of his life starting from his birth, environment of science during the period of his education, his educators, his students, Islamic canon law (Fiqh) from his point of view and also his academic Works It is tried to introduce the view of his prophet tradition of İbn Habib who is famous for personality of Fakih It has been referred about his personality from events which has been rumoured about himself That Abdülmelik bin Habib has manysided scholarly personality and many Works in very areas, has attracted attention of Ulema in that time and gained scholarly praise of them Rical and Tabakat have been used as sources to investigate biography of Abdülmelik b ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.