Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı

Abdülmelik b. Habib Ve Kitâbu Edebi'n- Nisâ isimli eseri

Abdulmalik b. Habib ve his book called Kitâbu Edebi'n-Nisâ

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218577 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İmam Malik'in Muvatta yorumu ili ilgili yazdığı Kitabu'l- Vadıha fi's- Sünen ve'l- Fıkh isimli eseri ile tanınan Abdülmelik b ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABDÜLMELİK B HABİB well -known by his work called Kitabu'l- Vadıha Fi's-Sünen ve'l-Fıkh written for the purpose of explanation of Malik's magnificent work el-Muvatta, is one of the ıslamic scientist who lived in Andalusia in the first half of the third century of islam ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.