Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2013

Abdurrahman Câmî, düşünce ve eserlerinin Türk edebiyatına etkisi

Abdurrahman Jami, influence of his thought and works on Turkish literature

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 359857

Tezi Bul
Özet:

Abdurrahman Câmî (ö. 898/1492), Horasan'da yaşayan ve eserlerini Farsça ve Arapça veren Türk dünyasında da çok iyi takip edilen bir yazar ve şairdir. Abdurrahman Câmî Türkiye'de yaşamamış ve Türkçe yazmamışsa da kültür ve düşünce dünyası bakımından Türk kültüründen sayılmıştır. Çok sayıda eseri Türkçeye çevrilmiş ve şerh edilmiş, eserlerine nazireler yazılmış ve örnek alınmıştır. Abdurrahman Câmî hakkında Türkiye'de de birçok çalışma yapılmış ve Türk edebiyatına etkisinden söz edilmiş fakat bu etki derinlemesine incelenmemiştir. Bu çalışmamızla Abdurrahman Câmî'nin ve eserlerinin Türk kültür ve edebiyatındaki yansımalarını ele aldık.

Summary:

Abdurrahman Jami (d. 898/1492), 15th century writer and poet lived in Khorasan, and wrote in Persian and Arabic, followed by Turkish world too. Jami didnt live in Turkey but he was accepted as an Turkish culture figure and intellectual world in terms of experienced Turkish culture were counted. Numerous works have been translated and annotated, and samples were taken from works written satires. Abdurrahman Mosque and Turkish literature about the influence of Turkey, there have been many studies have been done but this effect has not been studied in depth. This is our work and the works of Turkish culture and literature, Abdurrahman Jami, we consider the reflections.