Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Ablation modeling of thermal protection systems of blunt-nosed bodies at supersonic flight speeds

Süpersonik hızda uçan küt burunlu hava araçları ısı kalkanı sistemlerinin aşınma modellemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341096 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The objective of this thesis is to predict shape change due to ablation and to find temperature distribution of the thermal protection system of a supersonic vehicle under aerodynamic heating by using finite element method A subliming ablative is used as thermal protection material Required material properties for the ablation analyses are found by using DSC (Differential Scanning Calorimetry) and TGA (Thermogravimetric Analysis) thermal analysis techniques DSC is a thermal analysis technique that looks at how a material's specific heat capacity is changed by temperature and TGA is a technique in which the mass of a substance is monitored as a function of temperature ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin amacı süpersonik hızlarda uçan bir hava aracının ısı koruma sisteminin, aerodinamik ısınma altındaki ablasyona bağlı şekil değişimini ve sıcaklık dağılımını sonlu elemanlar yöntemi kullanarak bulmaktır Isı kalkanı malzemesi olarak süblimleşebilir bir ablatif kullanılmıştır Aşınma analizleri için gerekli olan malzeme özellikleri ve aşınma ölçütleri DSC ve TGA yöntemleri kullanılarak bulunmuştur DSC malzemenin özgül ısı kapasitesinin sıcaklığa bağlı değişimini ,TGA ise malzemenin ağırlığının sıcaklığa bağlı değişimini ölçebilen termal ölçüm yöntemleridir Oksiasetilen ablasyon testlerinde ablatif malzemenin aşınma miktarları ölçülmüş, sonuçları analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.