Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Abnormally lowest bids in public construction works

Yapım işlerinde aşırı düşük teklifler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181618 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this thesis is to determine the importance of abnormally lowtenders for Turkey, understand the problems created by abnormally low tenders,find reasons of them, develop various methods in reducing abnormally low tenderproblem and determine the most appropriate method. In this thesis, reasons ofabnormally low tenders in Europe and Turkey were investigated. Variousrecommendations were developed for solving the problem and validity of thesesolutions was investigated. Different results were obtained due to the differentsocial structure of countries. Besides, abnormally low tender evaluationquestionnaire was used to find reasons of abnormally low tenders in Turkey. Thisquestionnaire reached to 430 firms or people and by detailed analysis ofquestionnaire, reasons of abnormally low tenders were found out and somesolution methods were proposed.

Summary:

Bu tezin amacı asırı düsük tekliflerin Türkiye için öneminin belirlenmesi, butekliflerin yarattıgı problemleri anlamak, onların sebeplerini bulmak, asırı düsükteklif sorununun azaltılabilmesi için çesitli metotlar gelistirebilmek ve en uygunmodeli bulmaktır. Bu tezde Avrupa ve Türkiye'deki asırı düsük teklif sebepleriarastırılmıstır. Problemi çözmek için çesitli öneriler gelistirilmistir ve buönerilerin geçerliligi arastırılmıstır. Sonuçlar her ülkenin sosyal yapısına göredegisiklik göstermistir. Bu çalısmada ayrıca Türkiye'deki asırı düsük teklifsebeplerini bulmak için asırı düsük teklif anketi kullanılmıstır. Bu anket Türkiyegenelinde 430 firmaya veya kisiye ulasmıs olup, anketin detaylı analizi sonucuasırı düsük tekliflerin sebepleri ortaya çıkmıstır, çesitli çözüm metotlarıönerilmistir.