Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü

ABO glikozil transferaz geninin (ABO kan grubu) tiplenmesi ve adli bilimlere uyarlanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 138576 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

74 VI. ÖZET ABO kan grubu sistemi kan transfüzyonunda, antropolojide, kişi identifikasyonunda ve babalık testlerinde (analizlerinde) geniş uygulama alanına sahiptir. ABO geninin klonlanması var olan alellerin yapılarının detaylı olarak incelemeleri ABO kan grubu sisteminin moleküler temelinin anlaşılmasına büyük ölçüde olanak sağlamıştır. Günümüzde moleküler biyolojideki gelişmelerle birlikte ABO kan grubu ve alt gruplarım belirlemek için bir çok farklı genotipleme yöntemleri belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak farklı araştırmacılar A1, A2, B, O1, O2 aleüerini ve A ve B antijenlerinin zayıf ifadesinden oluşan A3, Ax, Ad, cisAB, Bd, B(A) varyantlarım tanımlamışlardır. Çalışmamızda ABO kan grubu ve alt gruplarının genotiplenmesi ürün uzunluk polimorfizmi (APLP) yöntemi ile incelendi. 25 kişinin lökositlerinden çekhlenen DNA örneklerinden hedef bölge PCR tepkimesi ile çoğaltıldı ve PCR ürünleri non-denatüre poliakrilamid jel elektroforezi ile aynstmldi. Gümüş boyama ve etidyum bromür boyama teknikleri ile görünürleştirildi. ABO kan grubu alt gruplarının genotiplemesi için PCR tepkime karışımı, reaktif derişimleri ve PCR döngü parametreleri optimum değerler için ayarlandı ve laboratuar koşullarına uyarlandı. Bu araştırma sonucu ABO kan grubu alt gruplarının belirlenmesinde kullanılmak üzere alele özgü marker oluşturuldu. ABO gruplarının belirlenmesinde konvensiyonel yöntemlerin uygulanmasında ortaya çıkan problemlerden dolayı ABO kan grubunun DNA seviyesinde analizi önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda ABO kan grubu alt gruplarını DNA seviyesinde çalıştık ve laboratuar şartlarına uyarladık.

Summary:

75 VII. SUMMARY ABO blood group system is widely used for blood transfusion, personalidentification and paternity testing. The cloning of ABO gene and examination of the structure of the alleles have extensively increased our understanding of the molecular basis of the ABO blood group system. Recently, a number of genotyping methods have been determined. Several researchers described A1, A2, B, O1, O2 allels and the variants A3, Ax, Ael, cisAB, Bd, B(A) of weak expressions of A and B antigens by using these methods. In our study ABO blood group and subgroups are examined by amplified product length polymorphism (APLP) method. Genomic DNA's were isolated from 25 individuals. Following PCR amplification of the target region PCR products were seperated by nondenaturing gel electrophoresis and were visualised by silver staining and ethidium bromide staining techniques. For the genotyping of the ABO blood group and subgroups PCR reaction mixtures, reagent concentrationsand PCR cycle parameters were adjusted in order to get optimum yield and standard laboratory conditions. An allele specific marker was constructed for the determination of the ABO blood group and subgroups. The determination of ABO blood groups at DNA level is important and indispensible because of the problems arising by conventional methods. Therefore, we studied ABO blood group and subgroups at DNA level to introduce the procedure for forensic analysis and to provide additional discriminating power compared to conventional immunological methods.