Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Absolute space: MUD, a re-conceptualisation of architectural space

Mutlak mekan: MUD, mimari mekanın yeniden kavramsallaştırılması yolunda bir öneri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116479 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ABSOLUTE SPACE: MUD, A RE-CONCEPTUALISATION OF ARCHITECTURAL SPACE Karabağ, Kutay M. Arch., Department of Architecture Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ayşen Savaş January 2001, 293 pages Developments in digital technology transform architecture and architectural space. Computer games, in general, and MUD, the text-based network game, in particular, provide a specific tool to investigate the opportunities offered by the digitalization. As the representation techniques, simulation systems and virtual reality have being developed, the architectural space, in its most simple and pure form, frees itself from the constraints of the physical and seeks the possibilities of the virtual. This study analyzes the reconstruction of architectural space under the influence of digitalization, and tries to discuss the qualities of the virtual space, conceptualized different environments such as computer games and MUD. Keywords: MUD, space, representation, electronic media, virtual space, computer games, cyberspace, digitalization, hypertext, text, network, transformation iii

Summary:

¦ ¦ öz MUTLAK MEKAN: MUD, MİMARİ MEKANIN YENİDEN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI Karabağ, Kutay Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Ayşen Savaş Ocak 2001, 293 sayfa Günümüz bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler mimarlık ve mimari mekan kavramlarını dönüştürmektedir. Bu kapsamda, genel olarak bilgisayar oyunları, daha özelde ise, yazı temelli bir ağ oyunu olan MUD, dijitalleşmenin sunduğu imkanların incelenmesi açısından ilginç araçlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bir tarafta, yeni sunum ve simulasyon teknikleri ile sanal gerçeklik teknolojisi gelişirken, diğer tarafta mekan, en basit ve yalın haline bürünüp fiziksellikle olan bağlarını koparmak için yine teknolojiyi kullanmaktadır. Bu çalışma mimarlığın yaşadığı yeniden yapılanmayı ve bu çerçevede sanal mekanın özelliklerim, mekanın MUD ve diğer bilgisayar oyunlarındaki kavramsallığı ışığında tartışmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: MUD, mekan, sunum, elektronik ortam, sanal ortam, bilgisayar oyunları, siberuzay, dijitalleşme, yazı, ağ, dönüşüm, mimarlık iv