Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

2017

Absorpsiyonlu soğutma sistemi tasarımı

Design of absorption cooling system

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 467165

Tezi Bul
Özet:

Endüstrisi gelişmiş olan ülkelerde enerji üretiminde fosil kaynaklardan yararlanma payı diğer ülkelere nazaran oldukça fazladır. Fosil yakıt kaynaklarının sınırlı oluşu ve dünya nüfusunun sürekli bir artış içerisinde bulunmasından dolayı enerji ülkeler arasında gittikçe önem kazanan bir problem haline dönüşmüştür. Güneş enerjisi kullanım alanı olarak oldukça fazla bir potansiyele sahiptir ve soğutma alanında da düşük sıcaklıklı ısıl enerji kaynağı konumundadır. Oldukça fazla miktarda elektrik enerjisi gerektiren mekanik sıkıştırmalı sistemler ile kıyaslandığında, iklimlendirme ve soğutma işlemleri bakımından güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sistemleri güçlü bir alternatif konumundadır. Bu çalışmada 72 m2 alana sahip, tek katlı bir konutun soğutma yükü, ASHRAE tarafından önerilen CLTD metoduyla Türkiye'de ayrı coğrafi bölgelerde bulunan dört farklı il (İstanbul, Ankara, Antalya ve Batman) için yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Soğutma, güneş enerjisi destekli LiBr-su akışkan çiftini kullanan absorpsiyonlu sistem ile sağlanmıştır. Absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik ve ekserji analizleri yapılıp, birinci ve ikinci yasa verimleri ve gerekli kollektör sayısı hesaplanmıştır. Absorpsiyonlu sistemin maliyet analizi yapılmış ve klasik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile ekonomiklik yönünden karşılaştırılmıştır.

Summary:

Cooling by the energy produced from the source of fossil is common mostly in modern countries. However this situation is not in common use both fort he majority of population and in the great region of the World. The increasing of population and the decrease in the sources of fossil energy has made both the problem and the possession of the energy much more important. The solar energy which has a great potential for use in its applications has to be considered to produce cold as a low grade thermal energy source. Since the mechanical compression systems need high grade of electrical energy, solar absorption air conditioning and cooling process is an alternative to all. Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available, and the Turkey has some of the richest solar resources in the world. Modern technology can harness this energy for a variety of uses, including generating electricity, providing light or a comfortable interior environment, and heating water for domestic, commercial, or industrial use. The purpose of this work is to supply the cooling need by using CLTD method which suggested by ASHRAE for a 72 m2 house in four different village and cosequences are compared each other. Cooling was provided solar energy supply absorption cooling system which used LiBr-water pair of fluid. Thermodynamic and exergy analysis of absorption cooling system was made and first and second rule efficiency of this system and number of required collector were calculated. Besides of this, cost analysis of absorption system was made and compared with classic vapor compressian cooling system inspect of economy.