Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Abstractive text summarization on WikiHow dataset using sentence embeddings

WikiHow veri seti üzerinde cümle gömmeleri ile soyutlamalı özetleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 583291 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Summarization is a well known natural language processing task that is used in our day-to-day lives. The field saw recent research using neural networks and word embeddings. We use WikiHow dataset and show that we can match performance of a similar model using sentence embeddings, and using abstractive summarization. We show that we can use sentence embeddings and lower input data size without impacting performance too much.

Summary:

Özetleme günlük hayatta karşımıza çıkan, iyi bilinen bir doğal dil işleme görevidir. Yakın zamanda bu alanda yapay sinir ağları ve kelime gömmeleri kullanan çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmamızda, cümle gömmeleri ve soyutlamalı özetleme yaparak, WikiHow veri seti üzerinde benzer diğer çalışmaların performansını yakalayan bir özetleme sistemi geliştirdik. Bu çalışmamız ile, performansı aşırı düşürmeden cümle gömmeleri kullanıp girdi veri boyutunu düşürebileceğimizi gösterdik.