Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Absurdity of the human condition in the novels by Albert Camus and Samuel Beckett

Albert Camus ve Samuel Beckett'in romanlarında insanlık durumunun absürdlüğü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161324 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ABSURDITY OF THE HUMAN CONDITION IN THE NOVELS BY ALBERT CAMUS AND SAMUEL BECKETT Zileli, Bilge Nihal Ph.D., Department of English Literature Supervisor: Prof. Dr. Nursel İçöz November, 2005, 166 pages This study carries out both a technical and a thematic analysis of the novels by Albert Camus, L 'Etranger, La Peste, and La Chute, and Samuel Beckett, Molloy, Malone Dies, and The Unnamable. In the technical analysis of the novels, the study explores the differences in characterization and narrative technique. It argues that the differences in these two issues mainly emerge from the difference in the two authors' views of art. In the thematic analysis, on the other hand, the study focuses on the recurring themes in the two authors' novels. It argues that Camus and Beckett explore similar themes in their novels because both writers belong to the absurd tradition. In other words, although their notions of art are different, their views of the human condition are quite similar, which is reflected in the common themes they explore in their novels. Keywords: The absurd, human condition, irrationality of the universe, Albert Camus, Samuel Beckett IV

Summary:

ÖZ ALBERT CAMUS VE SAMUEL BECKETT'IN ROMANLARINDA İNSANLIK DURUMUNUN ABSÜRDLÜĞÜ Zileli, Bilge Nihal Ph.D., İngiliz Edebiyatı Bölümü Danışman: Prof. Dr. Nursel İçöz Kasım, 2005, 166 sayfa Bu çalışma Albert Camus'nün L 'Etr anger, La Peşte, ve La Chute adlı romanlarının ve Samuel Beckett'in Molloy, Malone Dies, ve The Unnamable adlı romanlarının hem teknik hem de tematik bir analizini yapmaktadır. Romanların teknik analizinde çalışma, karakterlerin yaratılma yollarım ve anlatım tekniklerini inceler. Çalışma, iki yazarın romanları arasında bu iki açıdan görülen farklılıkların, iki yazarın sanata bakış açılarındaki farklılıktan kaynaklandığım iddia etmektedir. Tematik analizde ise çalışma, her iki yazarın da romanlarında görülen ortak temaları ele almaktadır. Bu tez, her iki yazarın ortak temalar kullanmasının nedenini, ikisinin de absürd geleneğe ait olmasına bağlar. Diğer bir deyişle, sanata bakış açılan farklı olmasına rağmen ortak temaların da ortaya çıkardığı gibi, insanlık durumuna bakış açılan oldukça benzerdir. Anahtar Kelimeler: Absürd, insanlık durumu, evrenin mantıksızlığı, Albert Camus, Samuel Beckett.