Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

AB'ye entegrasyon sürecinin Türkiye ve Bulgaristan'daki süt ve süt ürünü üreten işletmeler üzerindeki etkisi

The effect of integration period to EU on milk and milk products industry in Turkey and Bulgaria

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 159854 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AB 'de süt ve süt ürünlerinin destekleme OTP'nın kapsam, işlevleri, etkileri ve sonuçları bakımından kendisine özgün bir yeri bulunmaktadır AB'de süt ve süt ürünleri sektöründe Temmuz 1968'den bu yana, OTP esasları uyarınca, Topluluk iç piyasayla ilgili düzenlemeleri yapan, üçüncü ülkelerle olan ticareti düzenleyen, destekleme fiyatlarının tespiti ve destekleme alımlarını, sübvansiyonları, yardımları, stoklama sistemlerini içeren ve üretim fazlalıkları sorunlarına çözümler gösteren bir ortak piyasa düzeni uygulanmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY In the European Union, support policies for milk and milk products has its own place when the scope, functions, effects and the results are considered In the European union milk and milk products sector since July 1968, according to CAP principles, the Union has been implementing a common market regulation which makes the necessary arrangements about internal market, established the trade with third countries, which comprises the determination of support prices and support purchases, subventions, grants, stock systems and proposes solutions for extra amount of production ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.