Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

AB'ye uyum sürecinde ortak tarım politikasına uyumun türk tarımına yaratacağı coğrafi etkiler

The geographic effects on Turkish agriculture by the adaptation of common agriculture policy in the conformity period of EU

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214934 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak için uzun bir bekleyişin ardından görüşme sürecine girmiştir. Görüşmelerde en uzun ve sıkıntılı olan sürecin Ortak Tarım Politikası'na uyum konularında olması beklenmektedir.Türk tarımının Avrupa tarımından farklı yönleri bulunmaktadır. En büyük farklar; tarımsal nüfus ve tarımsal yapıda ortaya çıkmaktadır. Daha önceki genişlemelerinde, Avrupa Birliği'nin sağladığı destekler ile aday ülkeler bu farkları hızla kapatmışlardır. Ancak, bu tip desteklerin aynı oranlarda Türkiye için sağlanması mümkün görülmemektedir.Çalışmanın amacı, uyum sürecinde Türk tarımının karşılaşacağı güçlükleri coğrafi açından incelemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaçla Avrupa Birliği'nin doğuşu ve geçirdiği değişim kısaca açıklanmış, en çok tartışma yaratan politikası olan Ortak Tarım Politikasının esasları, işleyişi ve yapılan reformlar incelenmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği ile Türkiye tarımı karşılaştırılmış, benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur.Yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye tarım sektörünün Ortak Tarım Politikasına uyumu için acilen tarımsal altyapının yenilenmesi, tutulacak istatistiklerin Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Küçük ve verimsiz işletmelerin birleştirilmesi, üreticinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi acilen ele alınması gereken diğer konulardandır.Uyum süreci sonunda tarımsal nüfusun azalacağı, ortaya çıkan işgücü fazlasının da göç etmek zorunda kalacağı değerlendirilmektedir. Ülkemizde organik tarım imkânlarının ve kırsal gelişme potansiyelinin fazla olması önemli bir avantajdır. Bu fırsatın değerlendirilmesi için gerekli adımların atılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

Summary:

The European Union has formally opened accession talks with Turkey after a long waiting period. The longest and most challenging part of the accession talks is expected to be Turkey's integration to the EU's Common Agricultural Policy.Turkey differs significantly from Europe in terms of agricultural policy. These differences mainly appear in the ratio and structure of Turkey's rural population. All of the countries petitioning to join the EU have shown significant progress in their agricultural development with support and aid from the EU. It seems unlikely that Turkey will receive an equivalent amount of support.The origins and reforms of the EU agricultural policy were examined. Similarities were drawn between that and Turkey's policy. The fundamental goal of this project is to predict upcoming geographic difficulties for Turkish agriculture and create suitable solutions in advance.Increasing the education of Turkey's rural population combined with consolidation of small and unprofitable companies should be kept in consideration. Further migration of the rural population can also be expected.There is a great potential for organic farming and rural development, which may create significant advantages. In order to pursue these advantages, all necessary steps need to be taken and supported.In conclusion, it was determined that Turkish Agricultural Industries main structures need to be reorganized, and statistical information needs to be reconciled with EU standards.