Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sinir Bilimi Anabilim Dalı

Aç farelere skopolamin uygulanmasi ve yem verilmesi ile oluşan konvulsiyonlarin plazma ve doku ghrelin düzeyleri ile ilişkisinin araştirilmasi

Investigation the relationship between plasma and tissue ghrelin levels and the scopolamine induced convulsions in fasted mice after food intake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316974 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Antimuskarinik ilaç uygulanan aç hayvanlarda yem yedikten sonra klonik konvulsiyonlar oluştuğu gösterilmiştir. Açlık düzeyi ile yakından ilişkili bir peptid olan ghrelin uygulanması ile epileptik nöbetlerin baskılandığı gösterilmiştir. Antimuskarinik bir ilaç olan atropin ise ghrelin salınımı azaltır. Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda ghrelinin aç hayvanlara antimuskarinik uygulanması ve yem verilmesi ile oluşan konvulsiyonlardaki rolünün araştırılması amaçlanmıştır.Bu amaçla, aç ve tok olarak iki gruba ayrılan Balb/C farelere 24 saat sonra serum fizyolojik (SF) veya skopolamin (3 mg/kg, i.p.) uygulandı. Aç hayvanların bir grubuna enjeksiyonlardan 20 dk. sonra yem verildi. Tüm hayvanlar 30 dk. boyunca konvulsiyon açısından izlendi. Bu süre sonunda farelerden alınan kan ve beyin dokularında ELISA yöntemi ile ghrelin derişimleri ölçüldü ve immunohistokimyasal boyama ile hipotalamusun arkuat çekirdeğinde ghrelin pozitif hücrelerin varlığı incelendi.Açlık sonrasında skopolamin uygulanan hayvanlarda yem yedikten sonra konvulsiyon (% 83,3) oluştuğu gözlendi. Plazma ghrelin düzeyi (p<0,05) SF uygulanan aç grupta, tok gruba göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Konvulsiyon geçiren gruptaki plazma (p<0,05) ve doku (p<0,01) ghrelin düzeyleri açlık sonrasında SF uygulanan ve yem verilen gruba göre anlamlı derecede düşük bulundu. Buna karşın arkuat çekirdekteki ghrelin pozitif hücre oranı konvulsiyon geçiren grupta, açlık sonrasında SF uygulanan ve yem verilen gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05).Çalışmamızda plazma ghrelin düzeyinin açlık durumunda arttığı görülmüştür. Konvulsiyon geçiren grupta ise antimuskarinik uygulanması ve hayvanların yem yemesi nedeniyle ghrelin düzeyinin düştüğü gösterilmiştir. Bu çalışma ile elde ettiğimiz sonuçlar ghrelinin konvulsiyonlarda rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ghrelin ile bu konvulsiyonların ilişkisinin ayrıntılı olarak açıklanabilmesi için daha ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Summary:

It has been shown that fasted animals, treated with antimuscarinic drugs, develop clonic convulsions soon after feeding. Administration of ghrelin, which is a peptide associated with hunger levels, inhibits epileptic seizures. Atropine, an antimuscarinic drug, reduces ghrelin secretion. In the light of these evidences, we aimed to investigate ghrelin effect on antimuscarinic induced convulsions in fasted animals after food intake.For this purpose, after Balb/C mice were divided into two groups as fed and fasted for 24 h, treated with saline or scopolamine (3 mg/kg, i.p.). Twenty minutes after injection, animals were given food pellets. All animals were observed for 30 min for development of convulsions. After this period, blood and brain tissues were collected from animals, and ghrelin levels were measured by ELISA and ghrelin positive cells were investigated in hypothalamic arcuate nucleus by immunohistochemistry.It has been observed that scopolamine treated fasted animals have convulsions (%83.3) after food intake. Plasma ghrelin concentration (p<0.05) in saline treated fasted animals was found significantly higher when compared to saline treated fed animals. In animals with convulsion, plasma (p<0.05) and tissue (p<0.01) ghrelin concentrations were found significantly lower when compared to fasted animals which were given food after saline injection. Conversely ghrelin positive cell ratio in arcuate nucleus was found significantly higher in animals with convulsion when compared to animals which were given food after saline injection (p<0.05).In present study, we observed increased ghrelin plasma concentration in fasting period. It has been shown that, ghrelin levels were reduced in group with convulsions due to scopolamine administration and food intake. Our results suggested that ghrelin could has possible role on these convulsions. Further studies are required to explain the detailed relation between ghrelin and these convulsions.