Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Aç hayvanlarda atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara yem kısıtlamasının ve glutamat antagonisti ketaminin etkilerinin araştırılması

Investigation of the effects of food restriction and glutamate antagonist ketamine on convulsions induced by atropine and food intake in fasted animals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484777 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gözüaçık, N (2017) Aç hayvanlarda atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara yem kısıtlamasının ve glutamat antagonisti ketaminin etkilerinin araştırılması İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İstanbul Aç bırakılan fare ve sıçanlara antimuskarinik skopolamin veya atropin uygulanması ve ardından yem verilmesi konvülsiyonlara neden olmaktadır Bu çalışmada, dopaminerjik duyarlılıkta artışa yol açan yem kısıtlamasının ve tek başına veya antiepileptikler ile birlikte ketamin verilmesinin konvülsiyonlara etkileri araştırıldı Sıçanlar, serbestçe beslenen ve yemi kısıtlanan gruplarına ayrıldı ve kısıtlama süresince tek başına barındırıldı Ayrıca serbestçe beslenen ve toplu barındırılan bir grup oluşturuldu On günlük yem kısıtlaması bittikten sonra 24 saat aç bırakılan hayvanlarda önce süslenme ve şahlanma davranışları izlendi, ardından 2,4 mg/kg atropin uygulanması ve yem verilmesi sonrası konvülsiyon oluşumu değerlendirildi Yirmi dört saat aç bırakılan farelere serum fizyolojik, ketamin (5-10 mg/kg), sodyum valproat (250 mg/kg) veya karbamazepin (24 mg/kg) ile birlikte serum fizyolojik veya ketamin (5 mg/kg) verildi Ardından 2,4 mg/kg atropin uygulanan ve yem verilen hayvanlarda konvülsiyon oluşumu değerlendirildi Yemi kısıtlanan sıçanlarda ağırlık kaybı ve gruplar arasında süslenme süresi ve şahlanma sayısında bir değişiklik saptanmadı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Gözüaçık, N (2017) Investigation of the Effects of Food Restriction and Glutamate Antagonist Ketamine on Convulsions Induced by Atropine and Food Intake in Fasted Animals İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Medical Pharmacology Thesis of Master of Science İstanbul Treatment of fasted mice and rats with the antimuscarinics scopolamine or atropine causes convulsions after food intake In the present study, food restriction which causes dopaminergic hypersensitivity, and administration of glutamatergic NMDA antagonist ketamine alone or with antiepileptics were assessed for their effects on convulsions Rats were allocated to fed ad libitum and food restricted groups and were housed individually during the restriction period In addition, a group-housed animals fed ad libitum was constituted The animals were deprived of food for 24 h after 10 days of food restriction and were observed for the grooming and rearing behaviors Then, they were evaluated for the occurrence of convulsions after being treated with 2 4 mg/kg atropine and given food Following 24-h of fasting, mice were given saline, ketamine (5-10 mg/kg), sodium valproate (250 mg/kg) or carbamazepine (24 mg/kg) in combination with saline or ketamine (5 mg/kg) Then, the animals were treated with 2 4 mg/kg atropine and given food and were observed for the occurrence of convulsions Body weight loss in food restricted animals and changes in grooming duration and number of rearing between groups were not demonstrated Convulsions occurred in group-housed (78%), food restricted (89%) and fed ad libitum (44%) groups ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.