Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

Acarlar gölü ve yakın çevresinin jeoekolojik özellikleri

The geoecological properties of Acarlar lake and its surroun dings

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146599 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Karadeniz kıyılan ve Sakarya iline ait çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen, Acarlar gölü ve yakın çevresi ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Yoğun ve yanlış kullanımlar sonucu uzun süredir hızla degradasyona uğramakta olan Acarlar gölü ve yakın çevresinin jeoekolojik durumu ve potansiyeli bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bunu ortaya çıkarabilmek için araştırma sahasının bir bütün olarak coğrafi özellikleri belirlenip, sorunlar ortaya çıkarılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Summary:

ABSTRACT While a significant amount of research on the Black Sea shores and on the city of Sakarya has been conducted, the Acarlar lake and its surroundings have remained overlooked in terms of a detailed research. The content of this work consists of the geoecological situation and potentials of the Acarlar lake and its surroundings, which has been subject to rapid degradation due to significant misuse. To conduct this work, all geographical properties of the research field have been identified, appeared problems and presented with solutions.