Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı / Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı

2018

Accomplishment analysis of 5G large scale MIMO antenna technologies

5G büyük ölçekli çoklu giriş çoklu çıkış anten teknolojilerinin başarım analizi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 513550

Tezi Bul
Özet:

Mobil haberleşmedeki eksponensiyel büyüme, yüksek data hızına olan doyumsuz talebin her geçen gün daha da artmasıyla yıllardır istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda sinyali birden fazla antenle ileterek daha iyi spektral ve enerji verimliği, sağlamlık ve güvenilirlik sağlamasıyla Large Scale MIMO anten teknolojisi beşinci nesil haberleşme içerisinde kilit bir oyuncu hâline gelmektedir. Bu tez kapsamında ise baz istasyonu tarafında yer alan büyük ölçekli çok girişli çok çıkışlı anten dizilerinin başarım analizi; eleman sayısı, demet dönme açısı, demet genişliği, faz kaydırıcı büyüklüğü, genlik ve birim alan başına düşen kapasite miktarı perspektifleriyle ele alınmıştır.

Summary:

The exponential growth in mobile communication with the ever-increasing insatiable demand for higher data rates continues in a stable manner for years. In this regard, providing better spectral and energy efficiency, large gains, robustness and reliability by transmitting the signal with more than one antenna makes Large Scale MIMO is a key player in the fifth generation communication. In the concept of this thesis, accomplishment analysis of large scale multi - input multi - output antenna arrays located at the base station side was taken into consideration with the perspective of number of elements, beamwidth, the size of the phase shifter, amplitude and the capacity per user.