Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Acentenin müşteri tazminatı hakkı

Agents? customer recoupment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257947 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acentenin müşteri tazminatı talep etme hakkını incelediğimiz bu çalışmada, acente kavramı, acentelik sözleşmesi, acentelik sözleşmesinin hukuki niteliği, sona ermesi, sona ermesinin hukuki sonuçları ile acentenin müşteri tazminatı hakkı, bu hakkın hukuki niteliği, Türk hukuku ve yabancı hukuktaki yasal düzenleme, müşteri tazminatı talep edebilmenin koşulları, tazminat miktarının hesaplanması ve bu haktan vazgeçilmesi anlatılmıştır.Türk hukukunda acentenin müşteri tazminatı talep hakkı düzenlenmemiş olup bu konuda kanun boşluğu bulunmaktadır. Bu kanun boşluğunun doldurulması amacıyla TTK tasarısında ?denkleştirme talebi? başlığı altında, müşteri tazminatı hakkı düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile birlikte bu hüküm de uygulama alanı bulacaktır.Çalışmamızda ise müşteri tazminatı hakkı, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve söz konusu tasarıya kaynaklık eden Avrupa Birliği mevzuatı, İsviçre Hukuku, Alman Hukuku ve Yargıtay uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmiştir.Türk Hukukunda müşteri tazminatı hakkının maddi hukukta düzenlenmemesi, uygulamada sorunlar yaşanmasına sebep olsa da Türk Ticaret Kanunu'nun yasalaşması ile müşteri tazminatı hakkı maddi hukuktaki yerini almış olacaktır.

Summary:

In this study, where we examine the right of the agency to claim for customer's indemnification, we discuss the agency concept, agency contracts, legal nature of agency contracts, termination of such contracts as well as the legal consequences of such terminations and the right of the agency to claim for reimbursement of customer indemnifications, the legal nature of such rights, stipulations in the Turkish and foreign laws, the conditions for claiming for customer?s indemnification, calculation of the amount of indemnification and waiver from this right.The agency?s right to claim for customer?s indemnification is not stipulated for in the Turkish law and there is a legal gap regarding this issue. In order to fill this gap, the new Turkish Commercial Code (TTK) bill arranges customer?s indemnification under the title ?equalization claim?. As soon as the TTK is enacted, this stipulation will become effective.In this study, we assess the right of customer?s indemnification within the framework of the Turkish Commercial Code, Insurance Code, the new Turkish Commercial Code bill as well as the related European Union legislation, Swedish Law, German Law, and the Supreme Court practices that this bill is drafted upon.Although the fact that the right of customer?s indemnification is not stipulated for in the substantive Turkish Law leads to problems in practice, the right of customer?s indemnification will find its place in the substantive law when the new Turkish Commercial Code is enacted.