Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

Achievement in arithmetic word problems in adults: The role of working memory

Yetişkinlerde aritmetik kelime problemleri başarısı: Kısa süreli belleğin rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 441773 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Arithmetic word problems include various scenarios, some of them corresponding to real life situations. It is expected from the human problem solver to devise methods to solve those problems. Solving an arithmetic word problem requires using arithmetic abilities, reading comprehension, and spatial, verbal and numeric abilities that are related to Working Memory capacities. In particular, verbal and spatial working memories are assumed to be employed during the course of arithmetic word problem solving. Arithmetic word problem texts also exhibit different characteristics than plain texts. Therefore, the investigation of arithmetic word problem solving goes beyond reading comprehension. The study includes two phases; (i) to investigate the relationship between the putative Working Memory components and arithmetic word problem solving characteristics, and (ii) to investigate the differences between standard written language through a corpus and arithmetic problem texts. Our analyses revealed that there was a statistically significant relation between the digit span task scores and the accuracy of solutions. The study also showed that arithmetic word problem texts are different than plain texts in terms of their syntactic categories.

Summary:

Aritmetik problemler, bir kısmı gerçek hayattaki durumlarla eşleşen çeşitli senaryolar içermektedir. Problemleri çözen kişilerden, bu türlerdeki soruları çözmeleri için çeşitli yöntemler tasarlamaları beklenmektedir. Matematiksel bir problemi çözmek; aritmetik becerilerin; okuduğunu anlama becerisinin, İşler Bellek yeterliği ile bağlantılı olan uzamsal, sözel ve numerik becerilerin kullanımını gerektirmektedir. Özellikle sözel ve uzamsal işler belleklerin aritmetik sözcük problemlerinin çözüm süreçlerinde kullanıldıkları varsayılmaktadır. Yanı sıra, aritmetik problemlerin metinleri yazı dili derlemlerinin tasarlanması için kullanılan salt metinlerden birçok açıdan farklılaşmaktadırlar. Bu nedenle aritmetik kelime sorularını çözebilme araştırması okuduğunu anlamanın ötesine geçmektedir. Bu çalışmanın esas hedefleri, (i) varsayımsal İşler Bellek bileşenleri ile aritmetik sözcük problemi çözme etkinliğinin karakteristikleri arasındaki ilişkiyi ve (ii) standart yazılı derlem ile aritmetik problem metni arasındaki farkları araştırmaktır. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki yapılmış olan deneysel çalışmadan elde edilen bulgular, sayı dizisi testi skorları ile deneklerin cevaplarının doğruluk oranı arasında istatistiksel olarak kayda değer bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, aritmetik kelime sorularının metinleri, kanonik derlem içeriğinden, bileşenlerin sözdizim kategorileri bakımından farklılaşmaktadır.