Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Acı kavun (Ecballium elaterium (L.) a. rich.) meyve özsuyunun ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) adventif sürgün rejenerasyonu ve agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı üzerine etkisi

The effect of squirting cucumber (ecballium elaterium (L.) a. rich.) fruit juice on adventitious shoot regeneration and agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer in sunflower (Helianthus annuus L.)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 467435 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) meyve özsuyunun ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) adventif sürgün rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarım frekansının artırılması üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bitki materyali olarak, '64A14', '64A71' ve 'Meriç' ayçiçeği (Helianthus annus L.) genotipleri kullanılmıştır. Sürgün rejenerasyonu ve gen aktarım frekansının artırılması için farklı hormon kombinasyonları ve acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) meyve özsuyu kullanılmıştır. En yüksek sürgün rejenerasyon ortalaması kotiledon boğum eksplantından 64A71 çeşidinde (% 76) 1.00 mg / l BAP ve 1.00 mg / l NAA, (% 96) 1.00 mg / l BAP ve 1.00 mg / l NAA ile 400 ul/l acı kavun meyve özsuyu içeren MS ortamlarından elde edilmiştir. Besin ortamına acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) meyve özsuyu ilavesi, sürgün rejenerasyon oranını, eksplant başına sürgün sayısını ve köklenmeyı olumlu şekilde etkilemiştir. Elde edilen sürgünler acı kavun meyve öz suyunun uygun dozlarını içeren MS ortamında köklendirilerek serada dış koşullarda alıştırılıp tohum elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, p35S GUS-INT plazmidini taşıyan Agrobacterium tumefaciens'in GV2260 hattı kullanarak transgenik bitkiler seleksiyon ortamında seçilmiştir. Transgenik aday sürgünler 400 ve 800 ml/l acı kavun meyve özsuyu, 100mg/l kanamisin ve 500 mg/l Duocid içeren MS ortamda geliştirilmiştir. Transgenik aday sürgünler köklendirilmek için acı kavun özsuyu kullanılmıştır. Köklendirilen bitkiler serada dış şartlarda alıştırılıp tohum elde edilmiştir. PCR analizi ile transgenik bitkiler teyit edilmiştir.

Summary:

This study was carried out to determine the effects of fruit juice of the squirting cucumber (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) in increasing adventive shoot regeneration and the frequency of gene transfer using Agrobacterium tumefaciens in sunflower (Helianthus annuus L.) . '64A14', '64A71' and 'Meriç' genotypes were used as plant material. Different hormone combinations and squirting cucumber Fruit juice were used to increase shoot regeneration and gene transfer frequency. The highest shoot regeneration averages %76 and %96 were recorded on MS medium containing 1.00 mg / l BAP plus 1.00 mg / l NAA and 400 μl / l of squirting cucumber fruit juice from cotyledon node of 64A71. The addition of fruit juice of squirting cucumber to the nutrient medium positively affected the rate of shoot regeneration, number of shoots per explant and rooting. The obtained shoots were rooted in MS medium containing appropriate doses of squirting cucumber fruit juice and were placed in green house to obtain seeds. In the second phase of this study, Agrobacterium tumefaciens strain GV2260 carrying the plasmid p35S GUS-INT were used for plant transformation. Posative transgenic shoots regenerated on the best media which were identified in the first stage of this study plus 100mg/l kanamisin ve 500 mg/l Duocıd from cotyledon node were rooted on MS medium containing only the best dose of fruit juice of squirting cucumber. Rooted plants were placed in the greenhouse and seeds were obtained. Positive transgenic plants were confirmed by PCR analysis.