Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Bölümü

Acidity characterization and adsorption characteristics of cobalt and lead doped SBA15 mesoporous materials

Kobalt ve kurşun katkılı SBA15 mesaporous yapılı malzemelerin asitliği ve adsorpsiyon özelliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201659 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the surface acidity of Co and/or Pb doped SBA15 mesoporous catalysts were investigated by both diffuse reflectance fourier transform (DRIFT) infrared spectroscopy and transmission mode fourier transform infrared spectroscopy. Pyridine was used to identify the Brønsted and Lewis acid sites of the surface, at room temperature. From the DRIFT spectrum typical stretching vibrations of isolated terminal silanol (Si-OH) groups were observed for all the catalysts. These silanol group bands dissappeared after pyridine adsorption, indicating that these silanol groups are acidic and serve as chemical adsorption sites for pyridine. Pyridine adsorption on these catalysts revealed that while monometallic additions did not influence the overall acidity of SBA15, in the bimetallic system, characteristic bands due to pyridine adsorption on Co2+ ions were observed. Keywords: SBA15, Co, Pb, DRIFTS, pyridine

Summary:

Bu çalısmada Co ve/veya Pb katkılı SBA15 mezapor yapılı katalizörlerin yüzey asitligi incelenmistir. Analizler hem Diffuse Reflectance Fourier Transform (DRIFT) infrared spectroscopy hem de transmisyon spektroskopisi yöntemiyle yapılmıstır. Yüzeydeki Lewis ve Brønsted asitligini ayırt edebilmek için piridin adsorpsiyonu yöntemi kullanılmıstır. DRIFT analizi sonucunda tüm katalizör yüzeylerinde silisyum oksit yüzeyinde görülen tipik Si-OH grubuna ait spektrum görüldü. Piridin adsorpsiyonu sonunda alınan spektrumda Si-OH band kaybolmustur; bu da yüzeydeki silanol gruplarının asidik özellige sahip oldugunu göstermektedir. Piridin adsorpsiyonu, tek basına Co veya Pb eklenmesinin SBA15'in asitligine bir etkisinin olmadıgını göstermistir. Co ve Pb'un beraber eklenmesi sonucu olusan bimetalik malzemelerde Co2+ iyonundan kaynaklanan belirgin bir bandın ortaya çıktıgı görülmüstür. Anahtar kelimeler : SBA15, Co, Pb, DRIFTS, piridin