Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi

Preoperative and postoperative anxiety and depression levels of the patients undergoing aper heart surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104981 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu çalışmada, bir açık kalp ameliyatı olan koroner arter by-pass ameliyatı geçirmiş bir grup hastanın, ameliyat öncesi ile ameliyat sonrası anksiyete, depresyon seviyeleri ve bu sonuçlar ile de, eşleştirilmiş, kalp hastalarından oluşan diğer bir grubun sonuçlan karşılaştırmalı olarak incelendi. Çalışmaya 60 kişi katıldı. Uygulamalar, koroner by-pass ameliyatına hazırlanan hastalar arasından tesadüfi ömeklem yöntemiyle seçilen 30 kişiden oluşan deney grubuna, ameliyat öncesi ortalama 2. Ve ameliyat sonrası ortalama 5. Günde yapılmıştır. Uygulamalar arasında anksiyete açısından anlamlı fark elde edilmiştir. Ameliyat öncesi ve sonrasındaki skorlar açısından depresyon düzeyinde de bir düşme olmasına rağmen bu fark istatistiki yönden anlamlı bulunmamıştır. 30 kişiden oluşan kontrol grubuna yapılan tek uygulamadan elde edilen sonuçlar ile deney grubu sonuçları arasında ise ne anksiyete ne de depresyon açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Cerrahi girişimde bulunulmayan kalp hastalarında, cerrahi müdahale geçiren kalp hastalarında olduğu kadar anksiyete ve depresyon gelişebildiği görülmüştür. ABSTRACT The goal of this study was to make a comparison between the preoperative and postoperative anxiety and depression levels of the patients undergoing open heart surgery, i.e CABG, as well as to compare them with the results of another group of heart diseased patients. 60 people participated in the study. The study group, which consists of randomly selected 30 patients undergoing CABG, completed the test material at two time points, prior to surgery (mean: on the 2. Day) and after the surgery

Summary:

oz Bu çalışmada, bir açık kalp ameliyatı olan koroner arter by-pass ameliyatı geçirmiş bir grup hastanın, ameliyat öncesi ile ameliyat sonrası anksiyete, depresyon seviyeleri ve bu sonuçlar ile de, eşleştirilmiş, kalp hastalarından oluşan diğer bir grubun sonuçlan karşılaştırmalı olarak incelendi. Çalışmaya 60 kişi katıldı. Uygulamalar, koroner by-pass ameliyatına hazırlanan hastalar arasından tesadüfi ömeklem yöntemiyle seçilen 30 kişiden oluşan deney grubuna, ameliyat öncesi ortalama 2. Ve ameliyat sonrası ortalama 5. Günde yapılmıştır. Uygulamalar arasında anksiyete açısından anlamlı fark elde edilmiştir. Ameliyat öncesi ve sonrasındaki skorlar açısından depresyon düzeyinde de bir düşme olmasına rağmen bu fark istatistiki yönden anlamlı bulunmamıştır. 30 kişiden oluşan kontrol grubuna yapılan tek uygulamadan elde edilen sonuçlar ile deney grubu sonuçları arasında ise ne anksiyete ne de depresyon açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Cerrahi girişimde bulunulmayan kalp hastalarında, cerrahi müdahale geçiren kalp hastalarında olduğu kadar anksiyete ve depresyon gelişebildiği görülmüştür. ABSTRACT The goal of this study was to make a comparison between the preoperative and postoperative anxiety and depression levels of the patients undergoing open heart surgery, i.e CABG, as well as to compare them with the results of another group of heart diseased patients. 60 people participated in the study. The study group, which consists of randomly selected 30 patients undergoing CABG, completed the test material at two time points, prior to surgery (mean: on the 2. Day) and after the surgery(mean: on the 5. Day). There was a significant difference between preoperative and postoperative anxiety levels. Anxiety levels tend to become lower after the surgery. Although there was a decrease in depression scores after the surgery, that wasn't found significant statistically. The control group comprised 30 heart disease patients who treated medically and they were interviewed only once during the study. There was no significant difference between the anxiety and depression levels of both groups. In conclusion, heart disease patients, who treated medically may experience high levels of anxiety and depression like heart diseased patients undergoing surgeiy. 11 T.C YOKStKÖCftETİM KURULU MKOBMMSASVON mSKBtt