Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Açık kalp ameliyatı geçiren hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetlerinin değerlendirilmesi

Evaluation of satisfaction with nursing care of patients who undergone open heart surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361563 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, açık kalp ameliyatı uygulanan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı Araştırmanın evrenini; 20 Kasım 2013 – 20 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisi kliniklerinde yatan hastalar, örneklemini ; araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, 18 yaş ve üzeri, en az 2 gün klinikte yatan 140 hasta oluşturdu Araştırma verileri, bireylerin sosyo-demografik ve tanıtıcı özelliklerinin bulunduğu 11 soruluk anket formu ile 19 maddeden oluşan 'Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği' nden yararlanılarak toplandı Araştırmada veriler SPSS ( Statistical Package for Social Sciences) for 21 IBM programı kullanılarak analiz edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study is planned as a descriptive research to determine the satisfaction level of nursing services of patients who underwent open heart surgery The universe of study; 20 November 2013 - 20 January, 2014 Date of Istanbul University Istanbul Medical Faculty Hospital, Istanbul University Cerrahpaşa Medicine Faculty Hospital, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, cardiac and vascular surgery, in-patient departments have established The research sample; survey who agreed to participate, can communicate 18 age and over the age of 18, at least 2 days consisted of 140 patients who were hospitalized Research data and handle individuals' socio - demographic characteristics with the 11- item questionnaire consisting of 19 items' from Newcastle Nursing Care Satisfaction Scale was collected utilizing In this study, data was analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 21 IBM program While data evaluated, descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standart deviation, minimum, maximum) were used Identifiable characteristics and satisfaction scores between the two groups in the study of the relationship between the Mann-Whitney, Kruskal-Wallis between more than two groups, and chi-square were used to compare categorical variables and chi-square trends were used for statistical tests The results of research in the nursing care of patients undergoing open heart surgery were found to have high levels 77,77± 15,93 of satisfaction ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.