Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Açık ocak işletmelerinde optimum nihai sınırın belirlenmesi

Determination of the optimum ultimate pit limit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223876 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada açık isletmelerde nihai sınır tespitini belirleyen yöntemler genel olarakincelenmistir. Özellikle Lerchs-Grossmann algoritması detaylı olarak ele alınmıstır.Daha sonra cevher damarlarının dalımı uygun oldugundan dolayı örnek saha olarakEti-Bor Kestelek A.S. isletme sahası seçilmistir. Bu sahadan elde edilen sondaj verilerive topografik veriler Vulcan programıyla degerlendirilmistir. Cevher tabakaları vetopografya blok modelleme yapılarak bloklara ayrılmıstır. Daha sonra bu bloklaracevher içerigine göre degerler verilmistir. Daha sonrasında ise Vulcan programınınyardımıyla Lerchs-Grossmann algoritması kullanılarak bu ocagın nihai açık isletmesınırları belirlenmistir. Cevher fiyatlarına göre ocagın sınırlarının degisimi ve ocagınnihai durumdayken bulundugu derinlik belirlenmistir. Ocak nihai durumdayken geneldekapaj oranı, rezerv miktarları ve ocak net degeri hesaplanmıstır.Anahtar Kelimeler: Açık Ocak sletmeciligi, Nihai Sınır, Optimizasyon Metotları,Lerchs-Grossmann Algoritması

Summary:

In this study, the algorithms and methods to determine pit limit are examined andexplained. Lerchs-Grossmann algorithm is explained in detail and applied to Eti-borKestelek A.S. surface mine. This mine is chosen because ore seams getting deeper andtopography is getting higher. Ore, geology and topography are modeled and blockmodel of the mine is constructed by the help of drill data obtained from the mine.Economical values are assigned to blocks according to ore content. Then Lerchs-Grossmann algorithm is applied and optimum pit limit is determined. The effects of theore price change is analyzed and shown how it affects the pit limit. Overburden ratio,ore reserve and mine value calculatedKeywords: Open Pit Mine, Pit Limit, ,Optimization Methods, Lerchs-GrossmannAlgorithm