Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

2004

Açık ocak maden işletmeciliğinde otomasyon ve GPS uygulaması

Automation and GPS application in open pit mine administration

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 150867

Tezi Bul
Özet:

AÇIK OCAK MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE OTOMASYON VE GPS UYGULAMASI ÖZET Açık Ocak madenciliğinde, dinamik yapılı ekipmanların verimliliğini arttırmak, maliyetlerini düşürmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için ekipman otomasyonu üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Otomasyon kavramı, madencilikte uzun yıllar boyunca sabit ekipmanların teknolojik olarak geliştirilerek daha emniyetli, verimli, düşük maliyetli ve daha az insan desteği ile çalışabilecek şekilde düzenlenmelerini ifade etmek için kullanılmıştır. Dinamik yapılı çalışan ekipmanlar için otomasyon kavramı, son on sene içinde "GPS-Küresel Konum Belirleme Sistemi-Global Positioning System" teknolojisinin açık ocak madenciliği ekipmanlarına adapte edilmesiyle kullanılır hale gelmiştir. Bu tez çalışmasında, GPS teknolojisi tanıtılmış olup açık ocak madenciliğinde bu teknolojiden yararlanma yöntemleri incelenmiştir. Askeri amaçlı geliştirilen GPS teknolojisinin sivil kullanıma açılmasıyla birlikte açık ocak madencilik ekipmanları için konumlandırma ve yönlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Açık ocak madenciliğinde delicilerde, yükleyicilerde ve nakliyat kamyonlarında GPS teknolojisinin kullanım yöntemleri incelenmiştir. GPS destekli otomasyon uygulamalarında dünyada en önemli referans maden ocakları olarak kabul edilen Phelps Dodge Morenci Açık Ocak Bakır Madeninde ve Cortez Açık Ocak Altın Madeninde kullanılan GPS destekli ekipman izleme ve yönetim sistemleri incelenmiştir. Morenci ve Cortez Açık Ocak Madenlerinde kullanılan ekipmanlarda gözlenen verimlilik artış oranlan, maliyetlerdeki azalmalar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sonuçlan, GPS teknolojisinin madencilikteki yeni kullanım alanlanna da ışık tutmaktadır. D.S.l Aydın 21. Bölge Müdürlüğüne bağlı Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesinde, nakliyatta kullanılan 100 ton kapasiteli CAT 777D kamyonlarda uygulanan GPS destekli Araç Takip Sistemi ile elde edilen yüksek performans, verimlilik artışı, zamandan tasarruf ve ekipman çalışma maliyetindeki düşüş oranlan, sonuçlanyla birlikte ortaya konmuştur. VIII

Summary:

AUTOMATION AND GPS APPLICATION IN OPEN PIT MINE ADMINISTRATION SUMMARY Open-pit Mining is one of the most favorite methods of Surface Mining in the world. The studies for the full automation of equipments which use in open-pit mines keep going for increasing productivity, decreasing the operating costs and improving the working conditions. Automation concept is generally used for stationary equipments which use in underground mining to increase the productivity and the safety of working conditions in the past. Automation concept is started to use in surface mining by the use of GPS technology on the non-stationary equipments in open-pit mines. In this study, Global Positioning System (GPS) Technology is introduced and explained with its new developments in open pit mines. After the permission for civilian uses of GPS technology which is developed for military purposes, positioning and navigation systems have been developed for open-pit mine equipments. The use of GPS technology in blasthole drills, loaders (shovel,excavators etc.), dozers and haul trucks in open-pit mining is examined. Phelps Dodge Morenci Open-pit Copper Mine and Cortez Open-pit Gold Mine, the most important referenced open-pit mines for the use of GPS technology in the world, are given as examples for the use of GPS supported equipments control and monitoring systems. The increase of the productivity, the decrease of the operating costs and the improve of the working conditions results in Morenci and Cortez open-pit mines are lighted the way for the future use of GPS technology. The application of GPS supported Haul Trucks Monitoring in "D.S.I 21* Area Directorate-Dalaman Akkopru Dam and Hydroelectric Power Plant Project Area" is analysed, the increase of productivity results and decrease of working cost rates for CAT 777D equipments are shown. DC