Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Açık ocak üretim planlamasında coğrafi bilgi sisteminin (GIS) kullanılabilirliği

Usability of geographic information systems (GIS) in open pit mine production planning

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 178171 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Maden ocaklarının planlanmasında bilgisayar destekli yazılımların yaygın olarak kullanılmasına karşın, coğrafi bilgi sistemleri ile teknik uygulamalar son derece kısıtlıdır. GIS; madenciliğin hemen her aşamasında grafik ve grafik olmayan (öznitelik) veriler ile değerlendirme yapma olanağı yaratmaktadır. Yeryüzü şekillerini ve değişen topoğrafik yapıları haritaya dönüştürmek, bunların analizini yapmak ve sorgulamak, sistemin en belirgin avantajlarını oluşturmaktadır. Tez kapsamında kısmen hipotetik bir kömür sahasında coğrafi bilgi sistemi yazılımı olan ArcInfo 9 kullanılarak, açık ocak üretim planlaması yapılmıştır. Çalışma sahasına ait veriler ocak planlamasında yaygın olarak kullanılan Vulcan (V.7) yazılımı ile de değerlendirilmiştir. Sonuç olarak coğrafi bilgi sistemlerinin açık ocak üretim planlamasında kullanılabilirliği kanıtlanmıştır. Diğer madencilik yazılımları ile karşılaştırıldığında GIS'in konumsal ve istatistiksel analiz yeteneği, basit kullanımı ve ucuzluğu ile yakın gelecekte yaygın olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Summary:

Computer aided design programs are widely used in mining industry, whereas technical applications of GIS in this area are very limited. GIS has promote to evaluate of graphical and non-graphical data in every step of mining activities. The main advantages of GIS are to examine dynamic topographical changing, mapping of sequential changing as well as to make analysis and querries of progressive mining activities. In this thesis, open pit mine planning for a hypotetical coal field was realized by using ArcInfo 9, which is one of the GIS softwares. On the other hand, field data were also evaluated using Vulcan (V.7) mine planning software. As a result; the usage of GIS software for the open pit mine production planning is proofed. It is considered that GIS software will be able to use because of its capability of spatial and statistical analyses, easy utilization and lower costs comparing with other conventional mining softwares.