Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı

Açık ve uzaktan öğrenmede program değerlendirme: Çevrimiçi İngilizce sınav eğitimi uygulaması

Program evaluation in open and distance learning: Online English exam course practice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 524274 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) ortamları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yabancı dil eğitimlerinde özellikle de İngilizce alanında artan ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla, AUÖ yoluyla çok sayıda eğitim bulunduğu görülmektedir. Bu tezde değerlendirmesi yapılan Çevrimiçi İngilizce Sınavları Eğitimleri (ÇİSE), sınav İngilizcesi ve uzaktan öğrenme alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış ve sunulmuş olması açılarından farklılığa ve öneme sahiptir. Çalışmada Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) kullanılarak uygulanan dört farklı eğitim dönemdeki katılımcılardan, eğitmenlerden ve teknik personelden veriler toplanmış ve yorumlanmıştır. Birbirini takip eden dönemlerde tüm paydaşlardan alınan dönütler göz önünde bulundurularak iyileştirmeler yapılmıştır. Çalışma sonuçlarının AUÖ ortamlarında çalışma yapan akademisyen ve öğrencilere, yapılacak program değerlendirme çalışmalarına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Summary:

Open and Distance Learning (ODL) has been widely used all over the world as well as Turkey in recent years. It is also used for foreign language teaching, especially for English as a response to the increasing demands. The courses evaluated in this dissertation is important as the instructors and technical staff both experts in their fields and still studying in ODL departments in master and phd. The findings are gathered and reported from participants, trianers and technical staff in four different trainings which are delivered through Learning Management System (LMS). In successive trainings, some improvements are put into practice as a result of taking into account of feedbacks taken from all shareholders. It is hoped that, the study will help students and academicians working on ODL and will contribute the further studies on program evaluation of ODL.