Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Açık yıldız kümelerinin başlangıç kütle ve ışıma gücü fonksiyonları

The initial mass and luminosity functions of open clusters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 197063 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

iiiAÇIK YILDIZ KÜMELERİNİN BAŞLANGIÇ KÜTLE VE IŞIMA GÜCÜFONKSİYONLARIİnci AKKAYAErciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri EnstitüsüYüksek Lisans Tezi, Temmuz 2006Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKÖZETYıldız başlangıç kütle fonksiyonu (IMF), ya da yıldız oluşumlarının kütle dağılımları,yıldız oluşum süreçlerinin en temel noktası olup, yıldız sistemlerindeki evrimin tümsafhalarını kontrol eder. Genç yıldız kümeleri kuramsal evrim modellerinin testedilmesinde kullanılan tipik laboratuarlardır. Eğer bir açık yıldız kümesindekiyıldızların aynı anda oluştuklarını kabul edersek, bugünkü kütle fonksiyonu o kümeninbugünkü IMF'sini temsil eder. Renk-Renk diyagramları, renk-kadir diyagramları(CMD) oluşturularak IMF ve Işıma Gücü Fonksiyonları (LF) elde edilebilir. Budiyagramlar ayrıca kümenin toplam kütlesinin ve yaşının belirlenmesinde kullanılır. Butez çalışmasında, evrimlerinin anakol öncesi (PMS) safhasında bulunan ve Taurus-Auriga Molekül Bulutsusunda yer alan T-Tauri yıldızları (TTS)'nın şimdiki kütlefonksiyonları (PDMF) hesaplandı. Bu amaçla yeniden düzenlenmiş Eryurt-Ezer EvrimProgramı yardımıyla 0.1-2.5Güneş Kütlesi, kütle aralığındaki yıldız modelleri TTS'nınkütle ve yaşlarının belirlenmesinde kullanıldı. Elde edilen kütle fonksiyonu, Miller-Scalo (1979) ile karşılaştırıldı. TTS için elde edilen yaş aralığı yaklaşık olarak 1-3x10milyon yıl ve kütle fonksiyonun eğimi ise yaklaşık 0.644 olarak bulunmuştur. Busonuçlardan, dikkate aldığımız bu bölge için yıldız oluşum oranı hesaplanmıştır.Anahtar Sözcük: Yıldız evrimi, Küçük kütleli yıldızlar, Açık yıldız kümeleri,Başlangıç kütle fonksiyonları, Yaş fonksiyonları.

Summary:

ivTHE INITIAL MASS FUNCTION AND LUMINOSITY FUNCTION OF OPENSTELLAR CLUSTERSİnci AKKAYAErciyes University, Graduate School of Natural and Applied SciencesM. Sc. Thesis, July 2006Thesis Supervisor: Assoc. Prof. İbrahim KÜÇÜKABSTRACTThe stellar initial mass function (IMF), or distribution of masses with which stars areformed, is the most fundamental output function of the star formation process, and itcontrols nearly all aspects of the evolution of stellar systems. Young stellar clusters andgroups are typical laboratories for testing theoretical stellar evolutionary models. If thestars in an open cluster are assumed to be formed at the same time, the present day massdistribution can represent the IMF of the cluster. By constructing the color-colordiagrams, color-magnitude diagrams (CMDs), we can construct the initial mass functionand luminosity functions (LFs). These diagrams were used also for the determination ofcluster total mass and age. In this thesis work the Present Day Mass Functions (PDMF)of T-Tauri Stars (TTS) which are in the Pre-Main Sequence (PMS) evolutionary phaseof their evolution in Taurus-Auriga Molecular Cloud Complex have been calculated.For this purpose, with the help of modified Eryurt-Ezer Stellar Evolutionary Code,stellar models in the mass range 0.1-2.5 Solar Mass are used to determine the mass andage mass of TTS. The obtained mass function is compared with mass function ofMiller-Scalo (1979). The age found for TTS is around 1-3x10bilion year and massfunction is about 0.644. From these results, we have calculated the stellar birthrate inthis region, that is to be considered.Keywords: Stellar evolution, Low-Mass stars, Open star clusters, Initial mass function,Age function.