Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Açık yıldız kümelerinin fotometrik incelenmesi

Photometric investigation of open star clusters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316440 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AÇIK YILDIZ KÜMELERİNİN FOTOMETRİK İNCELENMESİİnci AKKAYA ORALHANBu doktora tez çalışmasında, 20 açık yıldız kümesi Meksika San Pedro Martir Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde 84 cm teleskop ile gözlenmiş CCD UBVRI fotometrisi ile analiz edilmiş ve temel gözlemsel parametreleri: renk artığı, fotometrik metal ve ağır element bolluğu, uzaklık modülü, uzaklık ve yaş tayin edilmiştir. Bu 20 küme aynı teleskop ile gözlendiğinden ve uniform olarak analiz edildiğinden homojen bir veri seti oluşturması bakımından bir avantaja sahiptir.Literatür ile karşılaştırıldığında, bu kümelerin uzaklık modülü, uzaklık ve yaşlarındaki farklılıklar, farklı element bolluklarına ve yıldız iç fiziğine karşılık gelen eşyaş çizgilerinin ve farklı fotometri sistemlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Farklı yıldızlararası renk artığı değerlerinin kullanılmasının yanısıra indirgeme ve küme üyeliği tekniklerinin farklılıkları da bu türden sistematik hatalardan sorumludur.20 kümenin yaşları ile metal bolluğu arasında bir ilişki görülememiştir. Bu durum Galaktik diskte homojen olmayan kimyasal zenginleşme, kümelerin yörüngesel difüzyonu, radyal göç veya radyal karışım süreçlerinden ileri gelmektedir. Bu kümeler farklı Galaktik yarıçap veya farklı yıldız oluşum bölgelerinden meydana gelmişlerdir.Sarmal kollarla birlikte çizdirilen bu 20 küme içerisinde genç, metalce zengin kümeler III. çeyrekte bulunmaktadır. Bu açık kümeler, geçmişteki birleşme olaylarının veya Galaktik disk burulmalarının imzası olduğuna inanılan Canis Major, Monoceros halkası gibi aşırı yıldız fazlalığı ile ilişkili olabilirler.Bu doktora tezinde, renk-kadir ve iki-renk diyagramlarında sınıflandırılan olası Kırmızı Dev/Kırmızı Yığın ve Mavi Mücadeleci adayları bu kümelerdeki üyeliklerinin onaylanması için, radyal-hız veya öz-hareket gözlemleri için önerilmiştir.

Summary:

PHOTOMETRIC INVESTIGATION OF OPEN STAR CLUSTERSİnci AKKAYA ORALHANIn this doctoral thesis, 20 open clusters observed with the 84 cm telescope at the San Pedro Martir National Observatory have been analysed with CCD UBVRI photometry, and fundamental observational parameters: interstellar reddenings, photometric metallicities and heavy element abundances, distance modulus, distance and age have been inferred. These 20 clusters have the advantage to create a homogeneous data set in terms of observed with the same telescope and analyzed uniformly.As compared to the literature, differences in distance moduli, distance and age of these clusters come from the usage of distinct isochrones which correspond to differing element abundances, internal stellar physics, and photometric systems. Using different interstellar reddenings as well as varying reduction and cluster-membership techniques are also responsible for these kinds of systematic errors.There is not any correlation between the cluster ages and metal abundances for these 20 clusters. This is caused by inhomogeneous chemical enhancements in the Galactic disk, orbital diffusion, radial migration and radial mixing of open clusters. These clusters have thusly originated from differing Galactic radii or various star forming regions.Young, metal-rich clusters in these 20 open clusters are existed in the III. Galactic quadrant as seen drawn with spiral-arms. These open clusters may be associated with stellar overdensities, such as that in Canis Major or the Monoceros Ring which are believed to be signatures of past accretion events.In this doctoral thesis, some probable Red Giant/Red Clump and Blue Straggler star candidates which have been classified from the colour-magnitude and colour-colour diagrams of the clusters are proposed for radial-velocity or proper-motion observations for their confirmation as members of these clusters.