Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Açıköğretim lisesine kayıtlı engelli öğrencilerin sisteme ilişkin görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi

The Evaulation of expectations and opinions of handicapped students who are registered to open high school

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 117551 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET T.U'^S'S/ AÇIKÖGRETİM LİSESİNE KAYITLI ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SİSTEME İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dere, Sibel Yüksek Lisans, Eğitim Teknolojileri Bölümü Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Necmettin Teker Şubat 2002, 86 sayfa Bu çalışma, Açıköğretim Lisesine devam eden engelli öğrencilerin sisteme ilişkin görüş ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla öğrenci görüşlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma kümesini Ankara ilindeki İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüklerine kayıtlı 258 engelli öğrencinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen bu anket 34 sorudan oluşmuştur. Geliştirilen bu anket çalışma kümesine uygulanmış ve gerekli veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket istatistik programı kullanılmıştır. Soruların analizinde amaca uygun olarak frekans ve yüzdeler ile önem katsayısından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular kısaca şöyledir. Öğrencinin büyük çoğunluğu erkektir. Engel grupları içerisinde ortopedik engelli öğrenci sayısı en fazla, konuşma engelli öğrenci sayısı ise en azdır. Örgün öğretim yaş sınırında olmamalarına rağmen çalışan öğrenci sayısı azdır. Bu da onların engellerinden dolayı bir programayerleşememelerinin tipik örneğidir. Yıl ilerledikçe Açıköğretim Lisesine kayıtlı engelli sayısı da artmaktadır. Buradan anlaşılan engelli öğrencilerin eğitim ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın bir şekilde karşılanması gerektiğidir. Yine öğrencilerin büyük çoğunluğu lise eğitimi almalarına neden olarak lise diplomasına sahip olmak ve bir işte çalışmak istediklerini belirtmektedirler. Açıköğretim Lisesini de gidecekleri engel gruplarına uygun başka bir okul olmadığı için tercih etmektedirler. Yapılan çalışma ile Açıköğretim Lisesinin engelli öğrenciler için uygun olduğu görülmüştür. Ancak bu öğrencilerin ihtiyaçları özeldir. Bu nedenle daha fazla engelli öğrencinin okula devamının sağlanması ve halen okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için okulda gerekli düzenlemelerin biran önce yapılması gerekmektedir. 111

Summary:

ABSTRACT THE EVALUATION OF EXPECTATIONS AND OPINIONS OF HANDICAPPED STUDENTS WHO ARE REGISTERED TO OPEN HIGH SCHOOL Dere, Sibel Post Graduate, Educational Programs and Teachings Department Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Necmettin Teker February, 2002 86 Pages This research is prepared for the purpose of evaulating handicapped students exceptions and opinions of the Open High School. The study set of the research is formed by all 258 handicapped students in Education Tools and Equipment Centre in Ankara. In this research a questionnaire was developed by the researcher as a means of data collection tool. This questionnaire which was developed in accordance with the purpose of the reserch contained 34 questions. The developed questionnaire was applied to a sample study group and necessary data was obtained. SPSS packet statistics program was used in the analysis of the data. In order to analyze questions frequency, percentage and significance coefficient were used in accordance to the purpose. The data obtained as a result of the research is listed below. Most of students are male. The majority of the students is orthopedical handicapped, whereas the minority of the students is speech handicapped. The number of working students who are not in the age range of education is inadequate. This is a typical example that that they cannot find appropriate education environments due to their handicaps. The number of registered handicapped students to Open High School increases year by year. Handicapped students do need education and this need should be met entirely. >vMost of the students state that their purpose of attending Open High School is to have a high school diploma and a suitable job. They prefer Open High School because they cannot find appropriate school in accordance to their handicaps. It is observed that Open High School is a good opportunity for handicapped students also. Their needs should be considered especially. Essential regulations could be done as soon as possible in order to meet the needs of already registered handicapped students and provide the attendance of more handicapped students.