Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

Acil durum aydınlatmasında kullanılmak üzere ışık kaynağı olarak ışık yayan diyot kullanan bir armatür tasarımı

Design of a lighting fixture using light emitting diode (LED) as a light source for using ın emergency lighting

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252359 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada acil durum aydınlatmasında kullanılmak üzere ışık kaynağı olarak ışık yayan diyot (LED) kullanan bir armatür tasarlanmıştır. Acil durum aydınlatmasının kavramları ve tanımları ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş, kullanılan elemanların özellikleri anlatılmıştır. Acil durum aydınlatmasında sağlanması istenilen aydınlık düzeylerinin hesaplanması ile ilgili gerekli bilgiler anlatılmıştır. Armatür tasarımında kullanılan elemanların fiziksel ve elektriksel özellikleri ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Tasarım sürecinde ise öncelikle armatürlerin sağlaması gereken fiziksel, elektriksel ve aydınlatma tekniğine ait özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu çerçeve kapsamında çeşitli tasarımlar yapılmış, bu tasarımlar içinden en uygun iki tanesi üretilmiş ve çeşitli deneyler yapılmıştır. Bu deneyler armatürlerin ışık dağılım eğrilerinin ve eş aydınlık düzeyi eğrilerinin çıkarılmasını içermektedir. Seçilen örnek bir koridor boyunca bu armatürlerin kullanılması ile sağlanacak aydınlık düzeyleri ve kamaşmalar incelenmiş, ayrıca geleneksel olarak kompakt fluoresan kullanan bir armatürle karşılaştırılmışlardır. Sonuç olarak bu armatürlerin acil durum armatürü olarak kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

Summary:

In this study a lighting fixture is designed and described briefly, usind a light emitting diode (LED) a a light source in order to use in emergency lighting. The concepts and definitions of emergency lighting are explained and the physical properties of the elements used are stated. The information about the calculation of the required illumination levels for emergency lighting are given. The elements? physical and electrical properties used for fixtures are given. In the design process, the properties that fixtures must meet are decided. Determining the scope of this framework, various designs been made, that the most appropriate designs of two are produced and various experiments have been done. These experiments are including determining light distribution curve and isolux diagrams. For a selected corridor the illumination levels and glares are caluculated and also compared with a lighting fixture using compact fluorescent lamps. As a result these fixtures are used for emergency lighting were decided to be appropriate.